Sijoittajat

Toimitusjohtajan katsaus

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022, 22.7.2022 / Sami Sivuranta, toimitusjohtaja:

”Ensimmäinen vuosipuolisko sujui haastavassa toimintaympäristössä hyvin. Liikevaihto, käyttökate sekä markkinaosuutemme jatkoivat kasvuaan asettamiemme tavoitteiden mukaisesti ja olemme tulokseen tyytyväisiä. Likviditeettimme säilyi koko katsauskauden hyvänä. 

Katsauskauden kannattavuutta rasittivat jonkin verran raaka-aineiden, materiaalien ja energianhinnan poikkeuksellinen hintakehitys, joka on nostanut valmistuskustannuksiamme merkittävästi. Pääraaka-aineidemme ja sähköenergian osalta kustannuskehitys on sidottu merkittäviltä osin asiakassopimuksiimme indeksein, jotka päivittyvät myyntihintoihimme viiveellä. Olemme myös erikseen sopineet asiakkaidemme kanssa ei-indeksoitavien materiaalihintojen kustannusnousujen kompensoinnista. Nämä hintasopimukset astuivat voimaan toisen vuosineljänneksen aikana.

Lisäksi kannattavuuteemme vaikuttivat jonkin verran Karkkilan valimon laatu- ja tuottavuushaasteet. Karkkilan yksikössämme kysynnän elpyminen ja erittäin hyvä uusmyynnillinen onnistuminen ovat johtaneet tuotantovolyymien poikkeuksellisen nopeaan kasvuun. Tämä on asettanut erityistarpeita sekä haasteita, niin henkilöresursoinnin kasvattamisen kuin teknisen prosessikapasiteetin nopean nostamisen osalta. Toimenpiteemme asian korjaamiseksi Karkkilassa etenevät kuitenkin suunnitelmien mukaisesti.

Puolivuositulokseemme vaikutti myös vuoden ensimmäisellä neljänneksellä syntyneet 0,3 Me:n kulut yritysjärjestelystä, joka jäi toteutumatta.

Kriisitilanne Itä-Euroopassa on pitkittyessään lisännyt haastetta materiaalien saatavuuteen sekä kustannuskehitykseen. Componentalla ei ole omaa toimintaa Venäjällä eikä Ukrainassa. Suorat vaikutukset asiakkaidemme ja toimittajiemme liiketoiminnan kautta ovat olleet lieviä. Myös kriisin välilliset vaikutukset ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä omassa liiketoimintaympäristössämme ja pyrimme varmistamaan raaka-aineiden saatavuuden kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. 

Componentan toimituskyky on säilynyt hyvänä koko COVID-19-pandemian ajan. Olemme onnistuneet omassa toiminnassamme hallitsemaan hankintaketjumme sekä turvaamaan oman tuotantomme ja toimitukset asiakkaillemme. Koko henkilöstömme on kiitettävästi joustanut tuotanto- ja toimitusvarmuutemme ylläpitämiseksi tänä haastavana aikana.                                   

Asiakkaidemme ennusteet ja odotukset ovat säilyneet pääsääntöisesti positiivisina koko katsauskauden ja tilauskantamme on katsauskauden päättyessä erittäin vahvalla tasolla. 

Kiertotaloudella on merkittävä rooli Componentan tuotantoprosesseissa. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme korkealaatuisia ja vastuullisesti tuotettuja komponentteja. Tuotantomme on lähellä pääasiakkaitamme ja pystymme reagoimaan globaaleilla markkinoilla tapahtuviin muutoksiin joustavasti ja nopeasti paikallisella tasolla. 

Jatkamme aktiivisesti toimenpiteitämme markkina-asemamme vahvistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi kasvustrategiamme mukaisesti. Haluamme panostaa palvelukyvykkyyteen ja läheisiin asiakassuhteisiin, vastuullisuuteen, tarjoaman laajentamiseen sekä osaavaan henkilöstöön. Pyrimme tiiviisiin kumppanuussuhteisiin asiakkaidemme kanssa ja tavoitteenamme on olla asiakkaillemme ensisijainen laajan tarjoaman vastuullinen kokonaistoimittaja.”