Sijoittajat

Toimitusjohtajan katsaus

Puolivuosikatsaus 2021, 23.7.2021 / Sami Sivuranta, CEO:

Vuoden ensimmäinen puolisko sujui odotustemme  mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi ja kannattavuutemme parani suunnitellusti sekä kasvustrategiamme  mukaisesti. 

 Onnistuneen myyntityömme johdosta tilauskantamme on lähtenyt kasvuun, minkä lisäksi  markkinoilla on alkanut näkyä selkeitä merkkejä  talouden ja sen myötä kysynnän elpymisestä. 

COVID-19-pandemian johdosta markkinoilla on silti  edelleen epävarmuutta. Rajoitustoimenpiteiden  onnistumisella sekä rokotuskattavuuden kasvulla  on ollut merkittävä vaikutus pandemian vastaisessa  työssä. Henkilöstömme vahvan panoksen ansiosta  oma tuotantomme toimi ilman merkittäviä häiriöitä  ja toimituskykymme sekä palvelutasomme asiakkaidemme suuntaan pystyttiin ylläpitämään hyvänä. 

 Liiketoimintaamme ei pandemialla ollut ensimmäisellä  vuosipuoliskolla merkittäviä vaikutuksia. Kysynnän  elpyminen on toisaalta aiheuttanut yleiseen materiaalien saatavuuteen liittyviä haasteita johtaen  etenkin raaka-aineiden nousevaan hintakehitykseen.  Valtaosa ostohintojen korotuksista siirtyy kuitenkin  viiveellä myyntihintoihin asiakassopimuksiin sisältyvien indeksiehtojen mukaisesti. 

 Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana maksoimme  emoyhtiön saneerausohjelman mukaiset suoritukset ennenaikaisesti velkojillemme, minkä seurauksena Componenta Oyj:n saneerausohjelma päättyi  27.4.2021. Saneerausohjelman päättyminen on  otettu myönteisesti vastaan ja uskomme tämän  parantavan selkeästi Componentan asemaa ja uskottavuutta niin asiakkaidemme, toimittajiemme kuin  muidenkin sidosryhmien näkökulmasta ja, että sillä  on merkittäviä positiivisia vaikutuksia koko konsernin  liiketoimintaan.

Likviditeettimme säilyi koko katsauskauden hyvänä  ja katsauskauden päättymisen jälkeen maksuvalmius  on säilynyt edelleen hyvällä tasolla. Lisäksi Global  Corporate Finance LLC:n (GCF) kanssa kesäkuussa  sovittu 8 miljoonan dollarin osakemerkintälimiitti on  joustava työkalu Componenta Oyj:n rahoituksen tukemiseksi omalta osaltaan seuraavien kolmen vuoden  aikana, jolloin yritys voi keskittyä kasvu- ja kannattavuustavoitteidensa toteuttamiseen.

Keskitymme jatkossakin asiakaspalveluun,  uusmyynnin varmistamiseen, ydinliiketoimintamme  kannattavuuden parantamiseen ja maksuvalmiutemme hallintaan. Näin varmistamme yhtiön toimintaedellytykset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, nopean  toipumisen pandemian jälkeen sekä pitkän aikavälin  strategisten kasvutavoitteidemme saavuttamisen. Tavoitteenamme on olla asiakkaillemme ensisijainen  laajan tarjoaman palveleva kokonaistoimittaja.