Sijoittajat

Toimitusjohtajan katsaus

Componenta Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023, 5.5.2023 / Sami Sivuranta, toimitusjohtaja:

”Ensimmäinen vuosipuolisko sujui kokonaisuutena hyvin. Liikevaihtomme, markkinaosuutemme ja käyttökatteemme jatkoivat alkuvuonna kasvuaan strategiamme ja suunnitelmiemme mukaisesti. Likviditeettimme oli katsauskauden päättyessä erittäin hyvällä tasolla. 

Raaka-aineiden ja materiaalien saatavuus on markkinoilla parantunut vuoden 2023 aikana, mutta kiihtyvä inflaatio on pitänyt kustannustason edelleen poikkeuksellisen korkealla. Korkean hintatason palautumista tuotantokustannuksiin perustuvalle tasolle odotetaan, kun yleinen markkinatilanne normalisoituu. Olemme sopineet myös ei-indeksoitujen kustannusnousujen siirrosta soveltuvin osin asiakashinnoitteluumme katsauskauden aikana. Ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuutta rasittivat myös toimialan palkkaratkaisut, jotka nostivat kustannuksiamme selvästi.

Pääraaka-aineidemme ja sähköenergian osalta kustannuskehitys on sidottu merkittäviltä osin asiakassopimuksiimme indeksein, jotka päivittyvät myyntihintoihimme viiveellä vuosineljänneksittäin. Sähköenergian hintakehitys on tasoittunut, mutta päivä- ja jopa tuntikohtainen hintatason vaihtelu on edelleen suurta, mikä tekee ensi talven sähköenergian hinnan ennustamisen epävarmaksi.

Onnistuimme omassa toiminnassamme hallitsemaan hankintaketjumme sekä turvaamaan oman tuotantomme ja toimitukset asiakkaillemme alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Myös toimenpiteemme Karkkilan valimon tuotannon laadun ja tuottavuuden parantamiseksi ovat jatkuneet ja suorituskykymittarit kehittyivät myönteisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Henkilöstömme joustavuus ja vahva sitoutuminen tavoitteisiimme takasivat vankan pohjan myönteiselle kehityksellemme. Henkilöresursointimme vastaa tämän hetken tuotantotarpeitamme ja kyky reagoida toimintaympäristön muutoksiin on varmistanut hyvän palvelukyvykkyyden ylläpidon.

Venäjän hyökkäyssota on pitkittyessään lisännyt markkinoiden yleistä epävarmuutta ja inflaation myötä nousevaa kustannuskehitystä. Vaikutukset asiakkaidemme ja toimittajiemme liiketoiminnan kautta ovat kuitenkin olleet lieviä. Seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä omassa liiketoimintaympäristössämme ja pyrimme varmistamaan raaka-aineiden saatavuuden sekä hyvän toimituskyvyn kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa.

Asiakkaidemme tilauskertymät, ennusteet ja odotukset ovat säilyneet pääsääntöisesti positiivisina alkuvuonna ja tilauskantamme oli kesäkuun 2023 lopussa hyvällä tasolla. Yleinen epävarmuus markkinoilla on kuitenkin lisääntynyt ja muun muassa kasvattanut asiakkaidemme keskimääräistä päätöksentekoaikaa tarjouksen jättämisestä tarjouksen hyväksymiseen ja hidastanut kaupankäyntiprosesseja. Uusmyyntimme pitkään jatkunut hyvä kehitys ja markkinaosuuksiemme kasvu alkavat myös realisoitua toimitusvolyymeissamme ja yksiköissämme ajetaan sen johdosta uutta tuotantoa ylös normaalin tilauskannan ohella. Asiakkaamme ovat myös viestineet entistä aktiivisemmin, että tuotantoketjuja kotiutetaan lähemmäs Eurooppaan ja sen lähialueille toimintaedellytysten parantamiseksi sekä riskien hallinnan ja vastuullisuuden näkökulmasta. Yhtiön vastuullisuustyö ja lähitoimijan rooli ovat selvästi Componentalle kilpailuetuja. Tämänhetkisten asiakasnäkymien ja oman myynnillisen onnistumisen ansiosta odotuksemme vuodelle 2023 säilyvät myönteisinä.

Jatkamme aktiivisesti toimenpiteitä markkina-asemamme vahvistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi kasvustrategiamme mukaisesti. Panostamme palvelukyvykkyyteen ja läheisiin asiakassuhteisiin, tarjoaman laajentamiseen sekä osaavaan henkilöstöön. Vastuullisuus huomioidaan prosessiemme eri vaiheissa ja määritämme parhaillaan pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteitamme sekä valmistaudumme kasvaviin raportointivelvoitteisiin. Pyrimme tiiviisiin kumppanuussuhteisiin asiakkaidemme kanssa ja tavoitteenamme on olla asiakkaillemme ensisijainen laajan tarjoaman vastuullinen kokonaistoimittaja.”