Sijoittajat

Puolivuosikatsaus 2021, 23.7.2021

Sami Sivuranta, CEO:

Vuoden ensimmäinen puolisko sujui odotustemme mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi ja kannattavuutemme parani suunnitellusti sekä kasvustrategiamme mukaisesti.

Onnistuneen myyntityömme johdosta tilauskantamme on lähtenyt kasvuun, minkä lisäksi markkinoilla on alkanut näkyä selkeitä merkkejä talouden ja sen myötä kysynnän elpymisestä.

COVID-19-pandemian johdosta markkinoilla on silti edelleen epävarmuutta. Rajoitustoimenpiteiden onnistumisella sekä rokotuskattavuuden kasvulla on ollut merkittävä vaikutus pandemian vastaisessa työssä. Henkilöstömme vahvan panoksen ansiosta oma tuotantomme toimi ilman merkittäviä häiriöitä ja toimituskykymme sekä palvelutasomme asiakkaidemme suuntaan pystyttiin ylläpitämään hyvänä.

Liiketoimintaamme ei pandemialla ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla merkittäviä vaikutuksia. Kysynnän elpyminen on toisaalta aiheuttanut yleiseen materiaalien saatavuuteen liittyviä haasteita johtaen etenkin raaka-aineiden nousevaan hintakehitykseen. Valtaosa ostohintojen korotuksista siirtyy kuitenkin viiveellä myyntihintoihin asiakassopimuksiin sisältyvien indeksiehtojen mukaisesti.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana maksoimme emoyhtiön saneerausohjelman mukaiset suoritukset ennenaikaisesti velkojillemme, minkä seurauksena Componenta Oyj:n saneerausohjelma päättyi 27.4.2021. Saneerausohjelman päättyminen on otettu myönteisesti vastaan ja uskomme tämän parantavan selkeästi Componentan asemaa ja uskottavuutta niin asiakkaidemme, toimittajiemme kuin muidenkin sidosryhmien näkökulmasta ja, että sillä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia koko konsernin liiketoimintaan.

Likviditeettimme säilyi koko katsauskauden hyvänä ja katsauskauden päättymisen jälkeen maksuvalmius on säilynyt edelleen hyvällä tasolla. Lisäksi Global Corporate Finance LLC:n (GCF) kanssa kesäkuussa sovittu 8 miljoonan dollarin osakemerkintälimiitti on joustava työkalu Componenta Oyj:n rahoituksen tukemiseksi omalta osaltaan seuraavien kolmen vuoden aikana, jolloin yritys voi keskittyä kasvu- ja kannattavuustavoitteidensa toteuttamiseen.

Keskitymme jatkossakin asiakaspalveluun, uusmyynnin varmistamiseen, ydinliiketoimintamme kannattavuuden parantamiseen ja maksuvalmiutemme hallintaan. Näin varmistamme yhtiön toimintaedellytykset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, nopean toipumisen pandemian jälkeen sekä pitkän aikavälin strategisten kasvutavoitteidemme saavuttamisen. Tavoitteenamme on olla asiakkaillemme ensisijainen laajan tarjoaman palveleva kokonaistoimittaja.