Sijoittajat

Toimitusjohtajan katsaus

Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2022, 4.11.2022 / Sami Sivuranta, toimitusjohtaja:

”Ensimmäiset kolme vuosineljännestä sujuivat erittäin haastavassa toimintaympäristössä hyvin. Markkinaosuutemme, liikevaihto ja käyttökate jatkoivat kasvuaan ja olemme olosuhteet huomioiden tulokseen tyytyväisiä. Myös likviditeettimme on hyvällä tasolla.  

Katsauskauden kannattavuutta rasittivat raaka-aineiden, materiaalien ja etenkin sähköenergian hinnan erittäin poikkeuksellinen hintakehitys, joka on nostanut valmistuskustannuksiamme merkittävästi. Pääraaka-aineidemme ja sähköenergian osalta kustannuskehitys on sidottu merkittäviltä osin asiakassopimuksiimme indeksein, jotka päivittyvät myyntihintoihimme viiveellä. Indeksikorotukset astuivat voimaan vuoden viimeisen neljänneksen alussa. Olemme sopineet asiakkaidemme kanssa erikseen myös eräistä ei-indeksoitujen kustannusnousujen kompensoinnista.

Katsauskauden kannattavuuteemme vaikuttivat jonkin verran Karkkilan valimon laatu- ja tuottavuushaasteet. Karkkilan yksikkömme tuotantovolyymien poikkeuksellisen nopea kasvu on asettanut erityistarpeita sekä haasteita, niin henkilöresursoinnin kasvattamisen kuin teknisen prosessikapasiteetin nopean nostamisen osalta. Toimenpiteemme näiden haasteiden korjaamiseksi Karkkilassa ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja suorituskykymittarit ovat alkaneet kehittyä myönteisesti. Tilanteen odotetaan kehittyvän positiivisesti myös neljännen vuosineljänneksen aikana.

Kriisitilanne Itä-Euroopassa on pitkittyessään lisännyt markkinoiden yleistä epävarmuutta, haastetta materiaalien saatavuuteen ja kustannuskehitykseen sekä vaikuttanut voimakkaasti energian hintaan. Vaikutukset asiakkaidemme ja toimittajiemme liiketoiminnan kautta ovat olleet lieviä. Seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä omassa liiketoimintaympäristössämme ja pyrimme varmistamaan raaka-aineiden saatavuuden kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Yleinen raaka-aineiden ja materiaalien saatavuus on alkanut parantua, kun vaihtoehtoisia hankintakanavia ja toimitusketjuja on ajettu ylös. 

Olemme onnistuneet omassa toiminnassamme hallitsemaan hankintaketjumme sekä turvaamaan oman tuotantomme ja toimitukset asiakkaillemme. Myös tilanne työmarkkinoilla ja työvoiman saatavuudessa on alkanut helpottaa ja henkilöstöresurssimme vastaavat tämän hetken tuotantotilannetta. Koko henkilöstömme on kiitettävästi joustanut tuotanto- ja toimitusvarmuutemme ylläpitämiseksi koko katsauskauden ajan.

Asiakkaidemme tilauskertymät, ennusteet ja odotukset ovat säilyneet pääsääntöisesti positiivisina koko kuluneen vuoden ja tilauskantamme on katsauskauden päättyessä erittäin vahvalla tasolla. Tämänhetkisten asiakasnäkymien ja oman myynnillisen onnistumisen ansiosta odotuksemme loppuvuodelle ovat erittäin myönteiset.

Asiakkaamme ovat myös yhä aktiivisemmin viestineet, että riskien hallinnan lisäksi tarve vastuullisille, lähimarkkinoilla oleville toimittajille on entisestään kasvanut ja tuotantoketjujen kotiuttamista toteutetaan lähemmäs Eurooppaan lähialueineen.

Jatkamme aktiivisesti toimenpiteitämme markkina-asemamme vahvistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi kasvustrategiamme mukaisesti. Haluamme panostaa palvelukyvykkyyteen ja läheisiin asiakassuhteisiin, vastuullisuuteen, tarjoaman laajentamiseen sekä osaavaan henkilöstöön. Pyrimme tiiviisiin kumppanuussuhteisiin asiakkaidemme kanssa ja tavoitteenamme on olla asiakkaillemme ensisijainen laajan tarjoaman vastuullinen kokonaistoimittaja.”