Sijoittajat

Toimitusjohtajan katsaus

Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2022, 6.5.2022 / Sami Sivuranta, toimitusjohtaja:

”Vuoden ensimmäinen neljännes sujui haastavassa toimintaympäristössä pitkälti odotustemme mukaisesti. Operatiivisen toiminnan ja volyymien myönteisestä kehittymisestä huolimatta kannattavuutemme säilyi viime vuoden tasolla, koska tulosta rasittivat 0,3 Me:n kulut yritysjärjestelystä, joka jäi toteutumatta. Lisäksi kannattavuutta rasittivat jonkin verran materiaalien poikkeuksellinen hintakehitys sekä Karkkilan valimon laatu- ja tuottavuushaasteet. Karkkilan yksikössämme kysynnän elpyminen ja erittäin hyvä uusmyynnillinen onnistuminen ovat johtaneet tuotantovolyymien poikkeuksellisen nopeaan kasvuun. Tämä on asettanut erityistarpeita sekä haasteita, niin työvoiman osalta henkilöresursoinnin kasvattamisen kuin teknisen prosessikapasiteetin nopean nostamisen osalta. Toimenpiteemme asian korjaamiseksi Karkkilassa etenevät kuitenkin suunnitelmien mukaisesti.

Liikevaihtomme jatkoi kasvuaan onnistuneen uusmyynnin, markkinaosuuksien kasvattamisen sekä markkinoiden yleisen elpymisen ansiosta. Asiakkaidemme ennusteet ja odotukset alkaneelle vuodelle ovat pääsääntöisesti positiivisia ja tilauskantamme on katsauskauden päättyessä erittäin vahvalla tasolla. COVID-19-pandemialla ei ollut katsauskaudella olennaista vaikutusta operatiiviseen toimintaamme.

Pitkään jatkuneet raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuteen liittyvät epävarmuudet sekä hintojen nousu jatkuivat myös vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Onnistuimme omassa toiminnassamme hallitsemaan hankintaketjumme sekä turvaamaan oman tuotantomme ja toimitukset asiakkaillemme. 

Kriisitilanne Itä-Euroopassa on pitkittyessään lisännyt entisestään materiaalien saatavuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä ja nostanut lyhyellä aikavälillä materiaalien hankintahinnat ennätyskorkealle tasolle. Tähän reagoimme korottamalla myyntihintojamme katsauskauden jälkeen väliaikaisesti ei-indeksoitavien materiaalien kustannusnousuja kompensoiden. 

Sähkön markkinahinnat ovat alkuvuoden aikana kääntyneet hienoiseen laskuun, mutta säilyneet yhä poikkeuksellisen korkealla tasolla. Pääraaka-aineidemme ja sähköenergian osalta kustannuskehitys on sidottu merkittäviltä osin asiakassopimuksiimme indeksein, jotka päivittyvät myyntihintoihimme viiveellä. 

Componentalla ei ole omaa toimintaa Venäjällä eikä Ukrainassa. Suorat vaikutukset asiakkaidemme ja toimittajiemme liiketoiminnan kautta ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä omassa liiketoimintaympäristössämme ja pyrimme varmistamaan raaka-aineiden saatavuuden kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. 

Likviditeettimme säilyi koko katsauskauden hyvänä ja katsauskauden päättymisen jälkeen maksuvalmiutemme on säilynyt edelleen hyvällä tasolla.

Jatkamme aktiivisesti toimenpiteitämme markkina-asemamme vahvistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi kasvustrategiamme mukaisesti. Lisäksi tavoitteenamme on panostaa palvelukyvykkyyteen ja läheisiin asiakassuhteisiin, vastuullisuuteen, tarjoaman laajentamiseen sekä osaavaan henkilöstöön. Haluamme panostaa tiiviisiin kumppanuussuhteisiin asiakkaidemme kanssa ja tavoitteenamme on olla asiakkaillemme ensisijainen laajan tarjoaman palveleva kokonaistoimittaja.”