Sijoittajat

Toimitusjohtajan katsaus

Componenta Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022, 2.3.2023 / Sami Sivuranta, toimitusjohtaja:

”Päättynyt tilikausi sujui hyvin erittäin haastavassa toimintaympäristössä. Liikevaihto kehittyi läpi vuoden erinomaisesti ja markkinaosuutemme sekä käyttökate jatkoivat vuonna 2022 kasvuaan strategian mukaisesti. Olemme olosuhteet huomioiden tulokseen tyytyväisiä. Myös likviditeettimme säilyi koko vuoden erittäin hyvällä tasolla.

Vahvistimme maksuvalmiuttamme vuoden viimeisellä neljänneksellä sopimalla neljän miljoonan euron käyttöpääomalainasta, jolla varaudutaan Componentan edelleen kasvaviin volyymeihin ja nopeisiin hintavaihteluihin sekä varmistetaan keskeisten materiaalien saatavuutta että mahdollistetaan omien kehitystoimenpiteiden toteuttamisen jatkuminen.

Koko vuoden kannattavuutta rasittivat raaka-aineiden, materiaalien ja etenkin sähköenergian hinnan erittäin poikkeuksellinen hintakehitys, joka nosti valmistuskustannuksiamme merkittävästi etenkin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Pääraaka-aineidemme ja sähköenergian osalta kustannuskehitys on sidottu merkittäviltä osin asiakassopimuksiimme indeksein, jotka päivittyvät myyntihintoihimme viiveellä vuosineljänneksittäin. Olemme sopineet asiakkaidemme kanssa erikseen myös eräistä ei-indeksoitujen kustannusnousujen kompensoinneista. Onnistuimme omassa toiminnassamme hallitsemaan hankintaketjumme sekä turvaamaan oman tuotantomme ja toimitukset asiakkaillemme haastavassa toimintaympäristössä.

Katsausvuoden kannattavuuteemme vaikuttivat jonkin verran Karkkilan valimon laatu- ja tuottavuushaasteet. Karkkilan yksikkömme tuotantovolyymien poikkeuksellisen nopea kasvu on asettanut erityistarpeita sekä haasteita, niin henkilöresursoinnin kasvattamisen kuin teknisen prosessikapasiteetin nopean nostamisen osalta. Toimenpiteemme näiden haasteiden korjaamiseksi Karkkilassa ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja suorituskykymittarit kehittyivät myönteisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Erityisesti toisen vuosipuoliskon aikana jouduimme varautumaan myös sähköenergian voimakkaisiin hintavaihteluihin ja mahdollisiin saatavuusrajoituksiin. Kasvatimme energiaintensiivisimmissä toiminnoissamme yöaikaisen tuotannon määrää, mikä osaltaan tuki sähköjärjestelmän tilan hallittavuutta Suomessa. Energiamarkkinoiden kovin volatiliteetti on tällä hetkellä rauhoittumassa, mutta tilanne säilyy epävarmana ainakin alkuvuoden.

Henkilöstömme joustavuus ja vahva sitoutuminen tavoitteisiimme takasivat vankan pohjan myönteiselle kehityksellemme. Henkilöstön kyky sopeutua toimintaympäristön muutoksiin on varmistanut hyvän palvelukyvykkyyden. Myös tuotantotyövoiman saatavuus alkoi helpottaa viime vuoden aikana ja henkilöstöresurssimme vastaavat tämän hetken tuotantotilannetta. Koko henkilöstömme on kiitettävästi joustanut tuotanto- ja toimitusvarmuutemme ylläpitämiseksi koko katsausvuoden ajan.

Ukrainan tilanne on pitkittyessään lisännyt markkinoiden yleistä epävarmuutta, haastetta materiaalien saatavuuteen ja kustannuskehitykseen sekä vaikuttanut voimakkaasti sähköenergian hintaan. Vaikutukset asiakkaidemme ja toimittajiemme liiketoiminnan kautta ovat olleet lieviä. Seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä omassa liiketoimintaympäristössämme ja pyrimme varmistamaan raaka-aineiden saatavuuden kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa.

Asiakkaidemme tilauskertymät, ennusteet ja odotukset ovat säilyneet pääsääntöisesti positiivisina koko kuluneen vuoden ja tilauskantamme oli vuoden 2022 lopussa erittäin vahvalla tasolla. Tämänhetkisten asiakasnäkymien ja oman myynnillisen onnistumisen ansiosta odotuksemme alkaneelle vuodelle ovat myönteiset.

Asiakkaamme ovat myös viestineet, että tuotantoketjuja kotiutetaan lähemmäs Eurooppaan ja sen lähialueille toiminnan parantamiseksi sekä riskien hallinnan että vastuullisuuden näkökulmasta.

Jatkamme aktiivisesti toimenpiteitämme markkina-asemamme vahvistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi kasvustrategiamme mukaisesti. Haluamme panostaa palvelukyvykkyyteen ja läheisiin asiakassuhteisiin, vastuullisuuteen, tarjoaman laajentamiseen sekä osaavaan henkilöstöön. Pyrimme tiiviisiin kumppanuussuhteisiin asiakkaidemme kanssa ja tavoitteenamme on olla asiakkaillemme ensisijainen laajan tarjoaman vastuullinen kokonaistoimittaja.”