Sijoittajat

Politiikat ja ohjeet

 

Componentan toiminta perustuu konsernin arvoille:

  • Avoimuus

    • Olemme avoimia uusille asioille, kehitykselle, muutoksille - ja sitä kautta toimintatapojemme jatkuvalle parantamiselle.

  • Rehellisyys

    • Olemme rehellisiä itseämme ja toisia kohtaan. Pidämme sen, minkä lupaamme.

  • Arvostus

    • Yhteistyömme työtovereiden, esimiesten, alaisten, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa perustuu luottamukselle ja keskinäiselle kunnioitukselle.

Componentan politiikat ja ohjeet koostuvat mm. seuraavista:


Whistleblowing-menettely Componenta-konsernissa

Componentan liiketoiminta perustuu läpinäkyvyyteen ja yhtiön arvojen mukaiseen, eettisesti kestävään toimintaan, jonka perusperiaatteet on kirjattu yhtiön toimintaohjeisiin.

On tärkeää, että jokainen ilmoittaa epäilemästään Componentan toimintaohjeiden (Code of Conduct) vastaisesta toiminnasta tai mahdollisesta väärinkäytöksestä. Näin yhtiöllä on mahdollisuus estää, ennaltaehkäistä tai oikaista väärinkäytökset.

Componenta rohkaisee työntekijöitään ottamaan ensisijaisesti yhteyttä johonkin organisaation esimieheen. Mikäli ilmoittajasta kuitenkin tuntuu, ettei tietoja voi kertoa avoimesti, voi huolenaiheet kertoa myös anonyymisti kirjeellä tai sähköpostitse.

Componenta huolehtii siitä, ettei kenellekään, joka ilmoittaa lain, näiden toimintaohjeiden tai hyvän liiketavan vastaisista toimista, aiheudu kielteisiä seuraamuksia ilmoituksen tekemisestä.

Componentalle on tärkeää toimia yhtiönä, joka edistää läpinäkyvyyttä ja hyvää liiketoiminnan etiikkaa.

 
Toimintaohjeet whistleblowing-ilmoitukseen

Componentan tavoitteena on ylläpitää avoimuuden ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa liiketoiminnassaan. Yhtiön työntekijät ovat tärkein tietolähde mahdollisten korjausta vaativien väärinkäytösten paljastamisessa.

Jokainen Componentan työntekijä on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan lain, Componentan toimintaohjeiden (Code of Conduct) tai muiden Componentan antamien ohjeiden vastaisesta toiminnasta tai noudattamatta jättämisestä. Yhtiön työntekijät voivat ilmoittaa toimintaohjeiden tai muiden Componentan antamien ohjeiden vastaisesta toiminnasta esimiehelleen. Kaikilla Componentan esimiehillä on velvollisuus neuvoa, miten väärinkäytösten suhteen tulee toimia. Asiassa voi myös olla yhteydessä yhtiön lakiasiainjohtajaan.

Componentan toimintaohjeiden sekä säännösten ja määräysten epäillyistä rikkomuksista voi ilmoittaa myös yhtiön käytössä olevan whistleblowing-kanavan kautta:

Sähköpostitse
whistleblow@componenta.com

Postitse
Componenta Oyj
Lakiasiat
Teknobulevardi 7
01530 Vantaa

Componentan työntekijöiden lisäksi nämä kanavat ovat yhtiön kaikkien sidosryhmien käytössä samoin toimintaperiaattein.

Riippumatta siitä, mitä kautta ilmoitus on tullut, kaikki vilpittömät väitteet mahdollisista näiden toimintaohjeiden tai muiden Componentan antamien ohjeiden vastaisesta toiminnasta tai noudattamatta jättämisestä tutkitaan tasapuolisesti ja perusteellisesti asianmukaista sisäistä ja/tai ulkoista asiantuntemusta käyttäen.

Ilmoituksen tekijän on kuitenkin hyvä huomioida, että kaikki ilmoitukset tulee tehdä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä. Whistleblowing-ilmoituspalvelun väärinkäyttö eli väärän tai ilkeämielisen tiedon tahallinen ilmoittaminen on vakava rikkomus, joka voi johtaa jatkotoimenpiteisiin.