Sijoittajat

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys

Componentan selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys on annettu erillisinä kertomuksina ja julkistettu yhdessä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa.

Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous 9.4.2021 päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi mahdollisten hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Hallitus laatii itselleen kirjallisen työjärjestyksen.

Lue lisää palkitsemisesta Componentalla >>