Sijoittajat

Nimitystoimikunta

Componentalla on osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Nimitystoimikunta kutsutaan vuosittain kokoon pyytämällä yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa per 31. elokuuta nimeämään yksi jäsen nimitystoimikuntaan. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoimikunnan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen kokoukset kutsuu koolle nimitystoimikunnan puheenjohtaja. Toimikunta toimii hallinnointikoodin tarkoittamana osakkeenomistajien edustajista koostuvana toimikuntana, jota ei pidetä poikkeamisena hallinnointikoodista.

Nimitystoimikunnan antaa ehdotuksensa yhtiökokoukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Nimitystoimikunta huolehtii siitä, että ehdotus esitellään yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunnalla on kirjallinen työjärjestys, jonka sisällön se tarkistaa vuosittain ja ehdottaa mahdollisia muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan tehtävät ovat:

 • Hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden määrittely
 • Laatia selostus tavoitteista molempien sukupuolten edustuksen osalta yhtiön hallituksessa ja toimenpiteistä tavoitteiden toteuttamiseksi sekä siitä, miten tavoitteiden toteutumisessa on edistytty.
 • Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi.
 • Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäseniksi.
 • Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta,
 • Etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Componenta tiedotti 20.9.2018, että seuraavat Componentan suurimmat osakkeenomistajat, 31.8.2018 päivätyn osakasluettelon mukaan, ovat nimenneet edustajan Componentan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan:

 • Timo Sallinen, osakkeenomistaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
 • Hanna Hiidenpalo, osakkeenomistaja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
 • Jari Sokka, osakkeenomistaja Suomen Kulttuurirahasto

  Componentan hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.