Sijoittajat

YHTIÖKOKOUS 2020

 

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 on suunniteltu pidettäväksi torstaina 16.4.2020. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta. 
Pyyntö on toimitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista.

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi pyydetään ilmoittamaan yhtiölle viimeistään 31.1.2020. Ehdotukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen:

Componenta Oyj
Lakiasiat
Teknobulevardi 7
 01530 Vantaa

Yhtiökokouskutsu julkistetaan erillisellä pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla.