Sijoittajat

Yhtiökokous 2022

Componenta Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu kokouspäivä on perjantai 8.4.2022. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus myöhemmin erikseen.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Componentan varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi tulee ilmoittaa Componentan hallitukselle viimeistään 15.2.2022. Pyyntö on toimitettava päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Componenta Oyj, lakiasiat, Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa tai sähköpostitse lakimies@componenta.com. Asian käsittelyä vaativan osakkeenomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiökokoukselle tehtävä päätösehdotus mahdollistaa päätöksenteon asiassa.