Sijoittajat

Yhtiökokous 2023

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2023 Vantaalla.

Katso yhtiökokouksen tallenne tästä:

 
 

Tärkeitä päivämääriä

  • Yhtiökokouskutsun julkaisu 16.3.2023
  • Ilmoittautuminen alkaa 16.3.2023 klo 9.00− 3.4.2023 klo 16.00 asti
  • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 30.3.2023
  • Ilmoittautuminen päättyi 3.4.2023 klo 16
  • Valtakirjojen vastaanottaminen päättyi 3.4.2023 klo 16 
  • Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 30.3.2023 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.4.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
  • Yhtiökokous 13.4.2023 klo 9.00
  • Yhtiökokouksen pöytäkirja verkkosivuilla viimeistään 27.4.2023

Yhtiökokous 2023

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 13.4.2023 klo 9.00 Technopolis Aviapoliksen luentosalissa Akropolis 2, osoitteessa Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa. 

Yhtiökokous videoidaan ja kokouksen videotallenne lisätään yhtiön verkkosivuille https://www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023/ mahdollisimman pian kokouksen päätyttyä.

Tietosuojaseloste on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com.

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit