Sijoittajat

Yhtiökokous 2023

 

Componenta Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu kokouspäivä on torstai 13.4.2023. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus myöhemmin erikseen.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Componentan varsinaisen yhtiökokouksen 2023 käsiteltäväksi tulee ilmoittaa Componentan hallitukselle viimeistään 17.2.2023. Pyyntö on toimitettava päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Componenta Oyj, lakiasiat, Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa tai sähköpostitse lakimies@componenta.com. Asian käsittelyä vaativan osakkeenomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiökokoukselle tehtävä päätösehdotus mahdollistaa päätöksenteon asiassa.