Sijoittajat

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020, 26.2.2021

Componentan tulosohjeistus 2021 

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2021 olevan 70 - 80 Me. Käyttökatteen odotetaan paranevan edellisvuodesta. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 70,0 Me ja käyttökate 3,7 Me.

Mahdollinen raaka-aineiden kallistuminen, yleinen talous- ja kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. COVID-19-pandemian vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä ja heikkoa näkyvyyttä.


Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2020, 6.11.2020

Componentan tulosohjeistus 2020 

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2020 olevan 65 - 80 Me. Käyttökatteen odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 50,7 Me ja käyttökate 1,6 Me.

Mahdollinen raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Covid-19-pandemian vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä ja heikkoa näkyvyyttä.


Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020, 24.7.2020

Componentan tulosohjeistus 2020 

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2020 olevan 65 - 80 Me. Käyttökatteen odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 50,7 Me ja käyttökate 1,6 Me.

Mahdollinen raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Tämän hetkisen arvion mukaan Covid-19-pandemia vaikuttaa jonkin verran negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen, mutta tulevaan kehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä heikon näkyvyyden vuoksi. 


Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2020, 8.5.2020

Componentan tulosohjeistus 2020

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2020 olevan 65 - 80 Me. Käyttökatteen odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 50,7 Me ja käyttökate 1,6 Me.

Mahdollinen raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Covid-19 -pandemian vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä ja heikkoa näkyvyyttä.


Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019, 28.2.2020

Componentan tulosohjeistus 2020

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2020 olevan 65 - 80 Me. Käyttökatteen odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 50,7 Me ja käyttökate  1,6 Me. 

 Mahdollinen raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. 

Pörssitiedote 7.11.2019

Componentan tulosohjeistus 2019 

Componenta alentaa vuoden 2019 liikevaihdosta antamaansa ohjeistusta johtuen Componenta Främmestad AB:n täsmentyneestä luokittelusta lopetetuksi toiminnoksi. Componenta odottaa vuonna 2019 konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon (sisältäen Komas Oy:n 1.9.2019 lähtien, mutta kokonaan ilman Componenta Främmestad AB:tä) olevan 45 - 55 Me sen jälkeen, kun konsernin sisäiset tuotot ja kulut jatkuvien ja lopetettujen toimintojen välillä on eliminoitu kokonaisuudessaan. Käyttökatetta koskeva ohjeistus säilyy ennallaan eli vastaavan käyttökatteen odotetaan säilyvän positiivisena.

Aiemmassa ohjeistuksessa Componenta odotti liikevaihdon vuonna 2019 olevan 55 - 65 Me. Käyttökatteen odotettiin säilyvän positiivisena.

Pörssitiedote 25.9.2019

Componentan tulosohjeistus 2019 

Componenta muuttaa tulosohjeistustaan vuodelle 2019. Yhtiö odottaa vuonna 2019 konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon (sisältäen Komas Oy:n 1.9.2019 lähtien, mutta kokonaan ilman Componenta Främmestad AB:tä) olevan 55 - 65 Me. Käyttökatetta koskeva ohjeistus säilyy ennallaan eli vastaavan käyttökatteen odotetaan säilyvän positiivisena.

Aiemmassa ohjeistuksessa Componenta odotti liikevaihdon vuonna 2019 olevan 90 - 110 Me. Käyttökatteen odotettiin säilyvän positiivisena. Vuoden 2018 liikevaihto oli 120,7 Me ja käyttökate 3,7 Me.

Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2019, 16.5.2019

Componentan tulosohjeistus 2019 

Tänään tiedotetun yrityskaupan vuoksi Componenta päivittää tulosohjeistusta vuodelle 2019. Componenta odottaa liikevaihdon vuonna 2019 olevan 90-110 Me. Käyttökatteen odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2018 liikevaihto oli 120,7 Me ja käyttökate 3,7 Me.

Aiempi ohjeistus oli seuraava: Componenta odottaa liikevaihdon vuonna 2019 olevan 70 - 90 Me. Oikaistun käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan säilyvän positiivisena.

Uusi tulosohjaus perustuu oletukseen, että Komas Oy:n yrityskauppa toteutuu 1.7.2019. Lisäksi mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Uusien laskentaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta tulevaan tilinpäätökseen.

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018, 22.3.2019

Componentan tulosohjeistus 2019 

Irtisanottujen asiakassopimusten päättyminen pienentää konsernin liikevaihtoa vuonna 2019. Jalostusarvo supistuu suhteessa vähemmän kuin liikevaihto, sillä jäljelle jäävissä ja ydinliiketoiminnoiksi luokitelluissa asiakkuuksissa Componentan tuotteet tehdään pääsääntöisesti oman konsernin valuista.

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2019 olevan 70 - 90 Me. Oikaistun käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2018 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 120,7 Me ja oikaistu käyttökate 4,9 Me.

Mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Uusien laskentaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta tulevaan tilinpäätökseen.

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017, 29.03.2018

Componentan tulosohjeistus 2018 

Componenta odottaa vuoden 2018 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan 110 - 130 Me ja käyttö- katteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan 4 - 6 Me. Vuoden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 122,4 Me ja oikaistu käyttökate 4,8 Me. Componentan liiketoimintanäkymät perustuvat suurimpien asiakkaiden liiketoimintanäkymiin sekä alan markkinanäkymiin. Mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Uusien laskentaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta tuleviin tilinpäätöksiin.