Sijoittajat

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018, 22.3.2019

Componentan tulosohjeistus 2019 

Irtisanottujen asiakassopimusten päättyminen pienentää konsernin liikevaihtoa vuonna 2019. Jalostusarvo supistuu suhteessa vähemmän kuin liikevaihto, sillä jäljelle jäävissä ja ydinliiketoiminnoiksi luokitelluissa asiakkuuksissa Componentan tuotteet tehdään pääsääntöisesti oman konsernin valuista.

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2019 olevan 70 - 90 Me. Oikaistun käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2018 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 120,7 Me ja oikaistu käyttökate 4,9 Me.

Mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Uusien laskentaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta tulevaan tilinpäätökseen.

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017, 29.03.2018

Componentan tulosohjeistus 2018 

Componenta odottaa vuoden 2018 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan 110 - 130 Me ja käyttö- katteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan 4 - 6 Me. Vuoden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 122,4 Me ja oikaistu käyttökate 4,8 Me. Componentan liiketoimintanäkymät perustuvat suurimpien asiakkaiden liiketoimintanäkymiin sekä alan markkinanäkymiin. Mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Uusien laskentaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta tuleviin tilinpäätöksiin.