Sijoittajat

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2018, 13.11.2018

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

Componentan tuotteiden kysyntä jatkui vireänä ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Toteutettujen kulusäästöjen ansiosta kannattavuus parani. Maksuvalmius parani positiivisen operatiivisen kassavirran ja kiinteistömyyntien ansiosta.

Vuoden 2018 puolivuosikatsauksessa kerrotulla tavalla pyrimme muuttamaan Componenta Främmestad AB:n toimintaa siten, että toimintaan sitoutuisi jatkossa vähemmän käyttöpääomaa ja lisärahoitustarpeita. Toimenpiteiden tavoitteena on sitoutuneen pääoman supistaminen ja kannattavuuden parantaminen. Mahdollisilla muutoksilla ei ennakoida olevan vaikutusta kuluvan tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen. Sen sijaan vuonna 2019 muutosten ennakoidaan laskevan liikevaihtoa, mutta parantavan kannattavuutta.

Muuttamalla Componenta Främmestad AB:n toimintamallia siten, että tarjoamalla suurivolyymisiin sarjoihin pääosin alihankintapalvelua ilman Tier1-asemaa, voimme merkittävästi pienentää sitoutunutta pääomaa ja vähentää lisärahoitustarpeita. Toimintamallin muuttamiseen sisältyy riski, että kyseiset asiakkaat voivat siirtää suurivolyymiset tuotteet kilpailijoille. Tämän riskin toteutuminen ei kuitenkaan merkittävästi heikentäisi konsernin kannattavuutta vastaavien kulujen karsimisen jälkeen. Näihin toimintoihin nyt sitoutuneen pääoman purkautuminen auttaa Componentaa keskittymään sellaisiin asiakkuuksiin, joissa Componentalla on paremmat edellytykset riittävään tuloksellisuuteen.

Componentan valimoiden asiakashintoja on päivitetty katsauskauden jälkeen vastaamaan kustannuksia. Joidenkin tuotteiden hinnankorotukset ovat olleet niin merkittäviä, että ne saattavat aiheuttaa joitakin asiakasmenetyksiä. Näillä ei odoteta olevan kuitenkaan negatiivista vaikutusta konsernin tulokseen.

Componentan erillisyhtiöiden saneeraukset etenevät suunnitellusti ja maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Vuoden 2018 lopun aikana ei eräänny saneerausvelkoja.

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018, 9.8.2018

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

Componentan tuotteiden kysyntä jatkui vireänä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toteutettujen kulusäästöjen ansiosta kannattavuus parani.

Pyrimme muuttamaan Componentan ja erityisesti Componenta Främmestad AB:n toimintaa siten, että toimintaan sitoutuisi jatkossa vähemmän käyttöpääomaa ja rahoitustarpeita. Toimintamallin muutoksesta neuvotellaan asiakkaiden kanssa. Toimien tavoitteena on sitoutuneen pääoman supistaminen ja kannattavuuden parantaminen. Mahdollisilla muutoksilla ei ennakoida olevan vaikutusta kuluvan tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen. Asian edistymisestä raportoidaan tulevissa liiketoimintakatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

Componentan saneeraus etenee suunnitellusti ja maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Vuoden 2018 lopun aikana ei eräänny saneerausvelkoja.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2018, 18.05.2018

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

Componentan tuotteiden kysyntä jatkui vireänä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Toteutettujen kulusäästöjen vuoksi kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Componenta maksoi jo alkuvuonna Ruotsissa heinäkuussa erääntyviksi määrätyt saneerausvelat. Vuoden 2018 aikana ei eräänny enää saneerausvelkoja.

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017, 29.3.2018

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

”Vuosi 2017 oli ensimmäinen voitollinen tilikausi vuodesta 2009 jatkuneen tappiollisen toiminnan jälkeen. Jatkoimme määrätietoisesti saneeraustoimenpiteitä ja keskityimme Componentan kannattavuuden parantamiseen. Emoyhtiön ja sen operatiivisten tytäryhtiöiden saneerausohjelmat vahvistettiin Suomessa ja Ruotsissa. Saneerausohjelmien vahvistamisen johdosta konserniyhtiöiden velkarasite valimoliiketoiminnan osalta keveni sellaiselle tasolle, jonka liiketoiminnan rahavirta parhaan ymmärrykseni mukaan mahdollistaa.

Takomoliiketoiminta poistui konsernista, kun yrityssaneerauksessa olleet Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB haettiin konkurssiin heinäkuussa. Takomoyhtiöiden saneerausvelkoja ei kyetty maksamaan asetetussa ajassa. En ole takomoliiketoiminnan menetyksestä pahoillani, sillä sen kannattavuus oli heikko ja sen tarvitsema käyttöpääoman lisäystarve olisi ollut erittäin merkittävä. Takomoliiketoiminnalla ei ole ollut synergiaa valimoliiketoiminnan kanssa, joten sen menettäminen ei vaikuta negatiivisesti jäljelle jääneeseen liiketoimintaan.

Luovuimme suunnitellusti erittäin velkaisesta Turkin valimoliiketoiminnasta sopimalla Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş:n osakkeiden myymisestä. Componentan takausvastuut pienenivät kaupan yhteydessä 80 Me.

Saneeraustoimet ovat olleet välttämättömiä Componentan tulevaisuuden varmistamiseksi. Toimet ovat johtaneet konsernin liiketoiminnan pienentymiseen, mutta erityisesti konsernin velkataakan huomattavaan pienentymiseen. Tilinpäätöshetkellä konsernin omavaraisuusaste olikin 34,8 % (-165,3 %).

Componenta Främmestad AB on maksanut tilikauden päättymisen jälkeen kaikki lyhytaikaiset saneerausvelkansa. Konsernilla on tätä kirjoitettaessa noin 15,3 Me pitkäaikaista ulkoista korotonta saneerausvelkaa, josta 2,5 Me Ruotsissa ja loput suomalaisilla konserniyhtiöillä sekä 0,8 Me korollisia pitkäaikaisia saneerausvelkoja.

Suomalaisten konserniyhtiöiden tulee maksaa vuosina 2019-2022 ulkoisia saneerausvelkoja  noin 1,7 Me vuosittain. Vuonna 2023 tulee maksaa loput noin 7,2 Me. Ruotsalaisen konserniyhtiön tulee maksaa ulkoinen pitkäaikainen 2,5 Me saneerausvelka seuraavan kuuden vuoden aikana, mikäli yhtiön tulos sen mahdollistaa. 

Kannattavuuden parantuminen johtuu pääasiassa kiinteiden kustannusten pienentymisestä. Vuoden 2017 aikana tehtiin lisäksi operatiivisia tehostamistoimia, joiden tavoitteena on kustannussäästöjen lisäksi tuotteidemme laadun varmistaminen. Tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa on päivittäisen toimintamme keskiössä. Tavoitteenamme on ollut varmistaa, että toiminnassa tehdyt uudistukset ja muutokset vastaavat asiakkaiden tarpeita. Toimintamme vakauduttua panostamme entistäkin enemmän toiminnan kasvattamiseen erityisesti suhteessa nykyisiin asiakkaisiimme. Siirryimme vuoden 2016 aikana matalaan linjaorganisaatioon ja siirsimme asiakaspalvelun tehtaillemme. Tämä on oleellisella tavalla parantanut palvelukykyämme ja mahdollistaa jatkossa kannattavuuden parantamisen.”