Sijoittajat

Saneerausohjelmat 

Saneerausohjelmien toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n maksuohjelmat alkoivat 2019 ja päättyvät vuonna 2023.

Suojakeinona COVID-19-pandemialle, maksuvalmiuden varmistamiseksi olosuhteissa, joissa liiketoiminnan ennustettavuus oli erittäin heikko, Componenta Castings Oy sopi merkittävien saneerausvelkojien kanssa maksuohjelman 3.5.2020 ja 3.11.2020 mukaisten maksujen lykkäämisestä. Maksuja lykättiin siten, että maksut suoritetaan velkojille tasaisesti jäljelle jäävien maksuerien (kuusi erää) yhteydessä vuosien 2021 - 2023 aikana. Yhtiö voi kuitenkin halutessaan maksaa suorittamatta jääneet maksuerät jo tätä aikaisemmin. Tästä huolimatta Componenta Castings Oy tulee suorittamaan maksuohjelman mukaiset maksut emoyhtiölleen Componenta Oyj:lle, jotta tämä voi suorittaa omat maksuohjelman mukaiset maksunsa normaalisti maksuohjelman mukaisesti. Sopimus parantaa vuoden 2020 rahoituksen rahavirtaa 0,3 Me.

Componenta Oyj maksoi ulkoisia saneerausvelkoja 11.5.2020 saneerausohjelman mukaisesti 0,3 Me. Componenta Castings Oy maksoi 4.5.2020 ulkoisia saneerausvelkoja 0,3 Me ja sisäisiä saneerausvelkoja 0,4 Me. Näiden maksuerien jälkeen konsernin ulkoiset saneerausvelat ovat yhteensä 11,7 Me (30.6.2019: 15,2 Me sisältäen 2,5 Me Componenta Främmestad AB:n ulkoisia saneerausvelkoja).
 

Maksuun tulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu

MEUR
2020
2021
2022
2023
Total
Componenta Oyj
0,3
0,7
0,7
5,4
7,2
Componenta Castings Oy
0,3
1,1
1,0
2,0
4,4
Yhteensä
0,6
1,8
1,8
7,4*
11,7

*) Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saadut tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa ja lisäksi viimeiseen erään sisältyy 80 Me lainatakauksen poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me.

Maksuun tulevien konsernin sisäisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu

MEUR
2020
2021
2022
2023
Total
Componenta Oyj
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Componenta Castings Oy
0,4
0,7
0,7
1,5
3,3
Yhteensä0,40,70,71,53,3