Sijoittajat

Saneerausmenettelyt 

Saneerausohjelmien toteuttaminen on edennyt koko konsernissa suunnitellusti. Componenta Främmestad AB maksoi maaliskuussa, sen heinäkuussa 2018 erääntyvät saneerausvelat. Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n maksuohjelmat alkavat vuonna 2019 ja päättyvät vuonna 2023. Maksuohjelma konsernissa päättyy 2024. Konsernin saneerausvelat 30.6.2018 olivat 16,1 miljoonaa euroa (31.12.2017: 19,0 Me). Konsernin ulkoisista 16,1 Me saneerausveloista lyhytaikaista velkaa oli 0,8 Me. Ulkoisiin saneerausvelkoihin sisältyy 0,8 Me korollista velkaa, josta 0,1 Me on lyhytaikaista.

Maksuuntulevien saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu

MEUR
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Total
Componenta Oyj
-
0.7
0.7
0.7
0.7
5.2
-
7.8
Componenta Finland Oy
-
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
-
5.8
Componenta Främmestad AB
-
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
2.4
Yhteensä
-
2.0
2.0
2.0
2.0
7.5
0.4
16.1