Sijoittajat

Saneerausohjelmat 

Saneerausohjelmien toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n maksuohjelmat alkoivat 2019 ja päättyvät vuonna 2023. Vuoden 2019 aikana Componenta Oyj maksoi saneerausohjelman mukaiset erät ulkoisia saneerausvelkoja toukokuussa 0,3 Me ja marraskuussa 0,3 Me sekä sisäisiä saneerausvelkoja toukokuussa 0,03 Me ja marraskuussa 0,001 Me. Vastaavasti Componenta Castings Oy maksoi saneerausohjelman mukaiset erät ulkoisia saneerausvelkoja toukokuussa 0,5 Me ja marraskuussa 0,5 Me sekä sisäisiä saneerausvelkoja toukokuussa 0,4 Me ja marraskuussa 0,4 Me. 

Konsernin ulkoiset saneerausvelat 31.12.2019 olivat 12,3 Me (31.12.2018: 16,0 Me sisältäen 2,5 Me Componenta Främmestad AB:n ulkoisia saneerausvelkoja).

Maksuun tulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu

MEUR
2020
2021
2022
2023
Total
Componenta Oyj
0.7
0.7
0.7
5.4
7.5
Componenta Castings Oy
0,9
1,0
0,9
1,9
4,7
Yhteensä
1,7
1,7
1,7
7,2*
12,3

*) Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saadut tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa ja lisäksi viimeiseen erään sisältyy 80 Me lainatakauksen poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me.

Maksuun tulevien konsernin sisäisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu

MEUR
2020
2021
2022
2023
Total
Componenta Oyj
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
Componenta Castings Oy
0,7
0,7
0,7
1,5
3,6
Yhteensä0,70,70,71,53,6