Sijoittajat

Saneerausohjelmat 

Saneerausohjelmien toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n maksuohjelmat alkoivat 2019 ja päättyvät vuonna 2023. Componenta Oyj maksoi saneerausohjelman mukaisesti 10.5.2019 ulkoisia saneerausvelkoja 0,3 Me ja sisäisiä saneerausvelkoja 0,03 Me. Vastaavasti Componenta Finland Oy maksoi 3.5.2019 ulkoisia saneerausvelkoja 0,5 Me ja sisäisiä saneerausvelkoja 0,4 Me. Konsernin ulkoiset saneerausvelat 30.9.2019 olivat 13,1 miljoonaa euroa (31.12.2018: 16,0 Me sisältäen 2,5 Me Componenta Främmestad AB:n ulkoisia saneerausvelkoja).

Maksuun tulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu

MEUR
2019
2020
2021
2022
2023
Total
Componenta Oyj
0,3
0.8
0.7
0.7
5.4
7.9
Componenta Finland Oy
0,5
1.0
0,9
0,9
1,9
5.2
Yhteensä
0,8
1,7
1,7
1,7
7,2*
13.1

*) Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saadut tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa ja lisäksi viimeiseen erään sisältyy 80 Me lainatakauksen poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me.

Maksuun tulevien konsernin sisäisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu

MEUR
2019
2020
2021
2022
2023
Total
Componenta Oyj
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
Componenta Finland Oy
0,4
0,7
0,7
0,7
1,5
4,0
Yhteensä
0,4
0,80,80,81,64,0
 

Katsauskauden päättymisen jälkeen Componenta Oyj maksoi saneerausohjelman mukaisesti 11.11.2019 ulkoisia saneerausvelkoja 0,3 Me ja sisäisiä saneerausvelkoja 0,001 Me. Vastaavasti Componenta Finland Oy maksoi 3.11.2019 ulkoisia saneerausvelkoja 0,5 Me ja sisäisiä saneerausvelkoja 0,4 Me. Näiden maksuerien jälkeen konsernin ulkoiset saneerausvelat ovat yhteensä 12,3 Me.