Sijoittajat

Saneerausohjelmat 

Saneerausohjelmien toteuttaminen vuonna 2020 eteni suunnitellusti.

Suojakeinona COVID-19-pandemialle ja maksuvalmiuden varmistamiseksi olosuhteissa, joissa liiketoiminnan ennustettavuus oli erittäin heikko, Componenta Castings Oy sopi merkittävien saneerausvelkojien kanssa maksuohjelman 3.5.2020 ja 3.11.2020 mukaisten maksujen lykkäämisestä. Maksuja lykättiin siten, että maksut suoritetaan velkojille tasaisesti jäljelle jäävien maksuerien (kuusi erää) yhteydessä vuosien 2021 - 2023 aikana. Yhtiö voi kuitenkin halutessaan maksaa suorittamatta jääneet maksuerät jo tätä aikaisemmin. Tästä huolimatta Componenta Castings Oy tulee suorittamaan maksuohjelman mukaiset maksut emoyhtiölleen Componenta Oyj:lle. Sopimus paransi vuoden 2020 rahoituksen rahavirtaa 0,3 Me.

Vuonna 2020 Componenta Oyj maksoi saneerausohjelman mukaisesti ulkoisia saneerausvelkoja toukokuussa 0,3 Me ja marraskuussa 0,3 Me. Myös Componenta Castings Oy maksoi saneerausohjelman mukaisesti ulkoisia saneerausvelkoja toukokuussa 0,3 Me ja marraskuussa 0,3 Me sekä sisäisiä saneerausvelkoja toukokuussa 0,4 Me ja marraskuussa 0,4 Me.

Konsernin ulkoiset saneerausvelat 31.12.2020 olivat 10,7 Me (12,3 Me). Saneerausvelkojen pienentyminen sisältää 1,2 Me saneerausvelkojen maksuja ja 0,3 Me saneerausvelan kuittaamisen saamisia vastaan Componenta Främmestad AB:n konkurssipesän kanssa. Konsernin ulkoisista saneerausveloista oli lyhytaikaista velkaa 1,6 Me. Ulkoisiin saneerausvelkoihin sisältyi 0,7 Me korollista velkaa, josta 0,2 Me oli lyhytaikaista. Saneerausohjelmien mukaan Componenta Oyj:lle ja Componenta Castings Oy:lle syntyy lisäsuoritusvelvollisuus velkojille, mikäli yhtiön toteutunut liiketoiminnan kassavirta jonakin kalenterivuonna, alkaen vuonna 2018 ja päättyen vuonna 2022, ylittää kyseiselle kalenterivuodelle ohjelmataseessa ennustetun liiketoiminnan kassavirran, mistä vähennetään kertaalleen vuonna 2018 tai sen jälkeen syntynyt liiketoiminnan kassavirran alitus suhteessa ohjelmataseessa ennustettuun liiketoiminnan kassavirtaan. Oikeus lisäsuoritukseen on ainoastaan yhtiön etuoikeudettomilla velkojilla. Yhtiöllä on tällöin velvollisuus suorittaa lisäsuorituksena 50 % siitä määrästä, jolla toteutunut liiketoiminnan kassavirta kyseisenä kalenterivuonna on ylittänyt kyseisen kalenterivuoden ohjelmataseessa ennustetun liiketoiminnan kassavirran, vähennettynä kertaalleen vuonna 2018 tai sen jälkeen syntyneellä liiketoiminnan kassavirran alituksella suhteessa ohjelmataseessa ennustettuun liiketoiminnan kassavirtaan. Lisäsuoritusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, mikäli toteutunut liiketoiminnan kassavirta on ylittänyt ohjelmataseen mukaisen ennustetun liiketoiminnan kassavirran enintään 10 %. Vuodelta 2020 ei syntynyt lisäsuoritusvelvoitetta Componenta Oyj:lle eikä Componenta Castings Oy:lle.

Tilikauden päättymisen jälkeen Componenta tiedotti 25.2.2021 emoyhtiön saneerausohjelman ennenaikaisesta päättämisestä ja suoritti maksut maaliskuussa 2021. Pörssitiedote 31.3.2021

Componenta Oyj:n saneerausohjelma päättyi 27.4.2021 emoyhtiön saneerausohjelman valvojan hyväksyttyä yhtiön 31.3.2021 tekemät saneerausvelkojen maksut sekä valvojan annettua velkojille saneerausohjelmaa koskevan loppuselontekonsa. Pörssitiedote 27.4.2021

Componenta Oyj poistettiin 7.5.2021 Nasdaq Helsingin tarkkailulistalta. Pörssitiedote 7.5.2021.

Maksuun tulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu 7.5.2021

Te
2021
2022
2023
Total
Componenta Castings Oy
518
1 069
2 021
3 608
Yhteensä
518
1 069
2 021
3 608

*) Componenta Castings Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saadut tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa.

Maksuun tulevien konsernin sisäisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu 7.5.2021

Te
2021
2022
2023
Total
Componenta Castings Oy
363
726
1 452
2 540
Yhteensä3637261 4522 540