Sijoittajat

Osingot yrityssaneerauksen aikana

 

Helsingin käräjäoikeus vahvisti 23.8.2017 Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n (nykyinen Componenta Castings Oy) saneerausohjelmat, minkä seurauksena yhtiöllä ei ole oikeutta maksaa osinkoa saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana (Laki yrityksen saneerauksesta 58 §). Maksuohjelma alkoi toukokuussa 2019 ja päättyy marraskuussa 2023.

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 5.5.2017 osakepääoman, ylikurssirahaston ja vararahaston alentamisesta yhtiön tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman, ylikurssirahaston ja vararahaston käyttäminen tappioiden kattamiseen johtaa kolmen vuoden varojenjakorajoitukseen, mistä johtuen yhtiö ei saa osakepääoman alentamisen rekisteröintiä seuraavan kolmen vuoden aikana jakaa yhtiön vapaata omaa pääomaa noudattamatta osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä.