Sijoittajat

Sijoittaja- ja mediakontaktit

Componentan pääasiallinen ajantasaisen sijoittajatiedon kanava on yhtiön internetsivut. Componentan tavoitteena on tarjota internetsivuillaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa, jonka avulla markkinaosapuolet voivat muodostaa oikean kuvan Componentan liikkeeseenlaskemien arvopaperien arvoon vaikuttavista seikoista ja tapahtumista.

Componenta noudattaa neljän viikon (30 vuorokautta) hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteen ja/tai osavuosikatsauksen julkistamista. Tänä aikana yhtiön johto ei kommentoi sen taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä, eikä tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia.

Componentan pörssi- ja lehdistötiedotteet sekä taloudelliset katsaukset julkaistaan samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi.

Rekisteröitymällä Componentan internet-sivulla Pörssitiedotteiden tilaus voi saada omaan sähköpostiinsa kaikki yrityksen tiedotteet heti niiden julkistamisen jälkeen.

 

Marko Penttinen

Marko Penttinen

Toimitusjohtaja
Puh. +358 10 403 2200
etunimi.sukunimi@componenta.com

Marko Karppinen

Marko Karppinen

Talousjohtaja
Puh. +358 10 403 2101
etunimi.sukunimi@componenta.com 

 

Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen  ir.componenta@componenta.com.

Liputusilmoitukset

Osakkeenomistajia pyydetään lähettämään liputusilmoitukset osoitteeseen ir.componenta@componenta.com.