Yritys

Avainluvut


20212020
Muutos, %
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Te87 25470 040
24,6
Käyttökate, jatkuvat toiminnot, Te4 9593 750
32,2
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, Te13-2 034
100,6
Liiketulosmarginaali, jatkuvat toiminnot, %0,0-2,9
100,5
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Te-405-3 489
88,4
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot, Te-405-3 175
87,3
Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot, Te-405-949
57,4
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e-0,04-0,20
78,3
Laimennettu osakekohtainen tulos, e-0,04-0,20
79,0
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, Te2 8376 355
-55,4
Korollinen nettovelka, Te6 714-2 584
359,8
Nettovelkaantumisaste, %28,6-10,8
364,3
Oman pääoman tuotto, %-1,7-5,8
70,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %3,20,7
386,3
Omavaraisuusaste, %42,337,3
13,3
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, jatkuvat toiminnot, Te1 2495 134-75,7
Konsernin saneerausvelat010 694
-100,0
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot612574
6,6
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot592589
0,5
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Te13 9549 536
46,3