Yritys

Avainluvut

20202019Muutos-%
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Te70 04050 73738,0 %
Käyttökate, jatkuvat toiminnot, Te3 7501 590135,8 %
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, Te-2 034-1 66322,3 %
Liiketulosmarginaali, jatkuvat toiminnot, %-2,9 %-3,3 %-11,4 %
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Te-3 489-2 05170,1 %
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot, Te-3 175-2 06353,9 %
Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot, Te-94914 570-106,5 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e*-0,203,01-106,5 %
Laimennettu osakekohtainen tulos, e*-0,202,96-106,5 %
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, Te6 3554 05056,9 %
Korollinen nettovelka**, Te-2 5848 721-129,6 %
Nettovelkaantumisaste, %-10,854,9-119,7 %
Oman pääoman tuotto, %-5,883,0-107,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %0,73,2-79,3 %
Omavaraisuusaste, %37,329,427,0 %
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, jatkuvat toiminnot, Te5 1342 84980,2 %
Konsernin saneerausvelat10 69412 268-12.8 %
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot574617-7,0 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot58950815,9 %
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Te9 5369 00015,9 %

* Vertailutietoja vuodelta 2019 on oikaistu johtuen osakkeiden yhdistämisestä.
** Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat.