Yritys

Avainluvut


20222021
Muutos, %
Liikevaihto, Te109 08787 254
25,0
Käyttökate, Te7 0864 959
42,9
Liiketulos, Te1 55513
11 864,5
Liiketulosmarginaali, %1,40,09 524,9
Tulos rahoituserien jälkeen, Te-107-40573,5
Tilikauden tulos, Te52-405112,9
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e0,01-0,04
123,5
Laimennettu osakekohtainen tulos, e0,01-0,04
123,8
Liiketoiminnan rahavirta, Te6 1712 837
117,5
Korollinen nettovelka, Te4 8186 714-28,2
Nettovelkaantumisaste, %20,028,6-30,1
Oman pääoman tuotto, %0,2-1,7
111,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %4,33,235,5
Omavaraisuusaste, %41,142,3-2,9
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, Te3 6171 249189,7
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot6436125,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot643592
8,6
Tilauskanta, Te18 48113 954
32,4