Sijoittajat

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain Componentan hallituksen, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu 3‒7 jäsentä. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseniä ehdotettaessa ja valittaessa huomioidaan tulevan hallituksen monimuotoisuus kuten molempien sukupuolten edustus ja yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumaton. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesti.

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Hallituksen keskeisimmät tehtävät ovat:

  • Valvoa Componentan johtamista ja toimintaa ja tehdä merkittävät strategiaan, investointeihin, organisaatioon, yritysjärjestelyihin ja rahoitukseen liittyvät päätökset.
  • Nimittää toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet, hyväksyä organisaatiorakenne ja kannustinjärjestelmien periaatteet.
  • Varmistaa, että yhtiön kirjanpito, varainhoidon valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty.
  • Hyväksyä keskeiset toimintaperiaatteet ja arvot sekä vahvistaa vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja budjetit.
  • Tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle ja kutsua yhtiökokous koolle.

Yhtiö varmistaa, että hallituksen jäsenet saavat käyttöönsä riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiöön ja sen toimintaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla ja joista yhden täytyy olla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Componentan lakiasiainjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin sihteerinä.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan puheenjohtajan johdolla vuosittain sisäisenä itsearviointina. Hallitus tarkastaa konsernin hallinnointiperiaatteet vuosittain ja tekee niihin muutoksia tarvittaessa. 

Hallituksen jäsenten esittely

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että osakkeenomistajista.

 

Harri Suutari

Harri Suutari

s. 1959
insinööri
Hallituksen puheenjohtaja 2012–2015 ja vuodesta 2019–
Hallituksen jäsen 2012–2015 ja vuodesta 2019–
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:
Componenta Oyj, toimitusjohtaja, 2015–2019
Hallitusammattilainen, 2012–2015
PKC Group Oyj, toimitusjohtaja, 2002–2005 ja 2008–2012
Ponsse Oyj, toimitusjohtaja, 1994–2000
Kajaani Automatiikka, toimitusjohtaja, 1984–1996

Keskeiset luottamustoimet:

Talgraf Oy, hallituksen puheenjohtaja
Konesilta Oy, hallituksen puheenjohtaja
Proventia Oy, hallituksen puheenjohtaja
PunaMusta Media Oyj, hallituksen puheenjohtaja

Treenimaailma SixQ Oy, hallituksen puheenjohtaja
HKScan Oyj, Oy M-Filter Ab, Prometec Tools Oy ja Green Carbon Finland Oy, hallituksen jäsen 


Componentan osakkeita:
Yhteensä 145 546 kpl (välillinen omistus)

 

Anne Koutonen

Anne Koutonen

s. 1962, KTM
Hallituksen jäsen vuodesta 2017–, varapuheenjohtaja vuodesta 2019–
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:
Nokian Renkaat Oyj, talous- ja IR-johtaja, 2006–2018
Nokian Renkaat Oyj, treasurer, 2005–2006
Nokian Renkaat Oyj, manager, treasury, 1998–2005
Nokian Renkaat Oyj, dealer, treasury, 1997–1998
Oy Kyro Ab, financial analyst, group, 1995–1997
Suomen Säästöpankki – SSP Oy, rahoituspankki, manager domestic money market, 1992–1994
SSP Tampereen Alue, dealer, 1989–1992

Keskeiset luottamustoimet:
Tammer Brands Oy, hallituksen puheenjohtaja
Robit Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja
HKScan Oyj, hallituksen jäsen
Image Wear Oy, hallituksen jäsen
Kemppi Oy, hallituksen jäsen
Kojamo Oyj, hallituksen jäsen
Merus Power Oyj, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita:
-

 

Petteri Walldén

Petteri Walldén

s. 1948 diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2017–, puheenjohtaja, 2017–2019

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:
Alteams Oy, toimitusjohtaja, 2007–2010 

Onninen Oy, toimitusjohtaja, 2001–2005 
Ensto Oy, toimitusjohtaja, 1996–2001 
Nokia Kaapeli Oy, toimitusjohtaja, 1990–1996 
Sako Oy, toimitusjohtaja, 1987–1990

Keskeiset luottamustoimet:
Jaakko Pohjola Oy, hallituksen puheenjohtaja
Alteams Oy, hallituksen jäsen

Veritautien tutkimussäätiö, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita:
-

 

Tomas Hedenborg

Tomas Hedenborg

s. 1959, DI
Hallituksen jäsen vuodesta 2021–
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus:
Fabel Advisory Oy Ab, toimitusjohtaja 2019–
Orgalim, puheenjohtaja, 2015–2019
Fastems Oy Ab, toimitusjohtaja, 2013–2019
DIMECC Ltd, hallituksen puheenjohtaja, 2013–2017
SLP Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2012–2016
Finn-Power Oy, toimitusjohtaja, 2005–2011
HBPO GmbH, toimitusjohtaja, 2001–2005
Bertrand Faure Sitztechnik GmbH, Customer Unit Director, 1998–2001
Bertrand Faure Sitztechnik GmbH, Vice President R&D, Automotive Seating, 1994–1998
Valeo GmbH, R&D Manager, 1990–1994

Keskeiset luottamustoimet:
Kemppi Oy, hallituksen jäsen
Meconet Oy, hallituksen jäsen
Ursviken Group Oy, hallituksen jäsen
T-Drill Oy, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita:
-