Sijoittajat

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain Componentan hallituksen, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu 3 - 7 jäsentä. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseniä ehdotettaessa ja valittaessa huomioidaan tulevan hallituksen monimuotoisuus kuten molempien sukupuolten edustus ja yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumaton. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesti.

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Hallituksen keskeisimmät tehtävät ovat:

  • Valvoa Componentan johtamista ja toimintaa ja tehdä merkittävät strategiaan, investointeihin, organisaatioon, yritysjärjestelyihin ja rahoitukseen liittyvät päätökset.
  • Nimittää toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet, hyväksyä organisaatiorakenne ja kannustinjärjestelmien periaatteet.
  • Varmistaa, että yhtiön kirjanpito, varainhoidon valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty.
  • Hyväksyä keskeiset toimintaperiaatteet ja arvot sekä vahvistaa vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja budjetit.
  • Tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle ja kutsua yhtiökokous koolle.

Yhtiö varmistaa, että hallituksen jäsenet saavat käyttöönsä riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiöön ja sen toimintaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla ja joista yhden täytyy olla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Componentan lakiasiainjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin sihteerinä.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan puheenjohtajan johdolla vuosittain sisäisenä itsearviointina. Hallitus tarkastaa konsernin hallinnointiperiaatteet vuosittain ja tekee niihin muutoksia tarvittaessa. 

Hallituksen jäsenten esittely

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että osakkeenomistajista, poikkeuksena Harri Suutari, joka on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä, koska hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana marraskuusta 2015 elokuun 2019 loppuun.

 

Harri Suutari

Harri Suutari

s. 1959
insinööri
Hallituksen puheenjohtaja 2012 – 2015 ja vuodesta 2019
Hallituksen jäsen 2012 – 2015 ja vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus:
Componenta Oyj, toimitusjohtaja, 2015 - 2019
Hallitusammattilainen, 2012 - 2015
PKC Group Oyj, toimitusjohtaja, 2002 - 2005 ja 2008 - 2012
Ponsse Oyj, toimitusjohtaja, 1994 - 2000
Kajaani Automatiikka, toimitusjohtaja, 1984 – 1996

Keskeiset luottamustoimet:

Talgraf Oy, hallituksen puheenjohtaja
Proventia Oy, hallituksen puheenjohtaja
PunaMusta Media Oyj, hallituksen puheenjohtaja
HKScan Oyj, Kauppahuone Laakkonen Oy, Oy M-Filter Ab ja Green Carbon Finland Oy, hallituksen jäsen 


Componentan osakkeita:
Yhteensä 112 266 kpl (suora omistus 62 286 kpl, välillinen omistus 49 980 kpl)

 

Anne Leskelä

Anne Leskelä

s. 1962, KTM
Hallituksen jäsen vuodesta 2017, varapuheenjohtaja vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus:
Nokian Renkaat Oyj, talous- ja IR-johtaja, 2006 - 2018
Nokian Renkaat Oyj, treasurer, 2005 - 2006
Nokian Renkaat Oyj, manager, treasury, 1998 - 2005
Nokian Renkaat Oyj, dealer, treasury, 1997 - 1998
Oy Kyro Ab, financial analyst, group, 1995 - 1997
Suomen Säästöpankki – SSP Oy, rahoituspankki, manager domestic money market, 1992 - 1994
SSP Tampereen Alue, dealer, 1989 - 1992

Keskeiset luottamustoimet:
Tammer Brands Oy, hallituksen puheenjohtaja
HKScan Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Kojamo Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Robit Oyj, hallituksen jäsen
Image Wear Oy, hallituksen jäsen
Merus Power Oyj, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita:
-

 

Petteri Walldén

Petteri Walldén

s. 1948 diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2017, puheenjohtaja, 2017 - 2019

Keskeinen työkokemus:
Alteams Oy, toimitusjohtaja, 2007 - 2010

Onninen Oy, toimitusjohtaja, 2001 - 2005 
Ensto Oy, toimitusjohtaja, 1996 - 2001 
Nokia Kaapeli Oy, toimitusjohtaja, 1990 - 1996 
Sako Oy, toimitusjohtaja, 1987 - 1990

Keskeiset luottamustoimet:
Savonlinnan Oopperajuhlat, hallituksen puheenjohtaja
Tikkurila Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja

Alteams Oy, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita:
-

 

Tomas Hedenborg

Tomas Hedenborg

s. 1959, DI
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus:
Fabel Advisory Oy Ab, toimitusjohtaja 2019-
Orgalim, puheenjohtaja, 2015-2019
Fastems Oy Ab, toimitusjohtaja, 2013-2019
DIMECC Ltd, hallituksen puheenjohtaja, 2013-2017
SLP Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2012-2016
Finn-Power Oy, toimitusjohtaja, 2005-2011
HBPO GmbH, toimitusjohtaja, 2001-2005
Bertrand Faure Sitztechnik GmbH, Customer Unit Director, 1998-2001
Bertrand Faure Sitztechnik GmbH, Vice President R&D, Automotive Seating, 1994-1998
Valeo GmbH, R&D Manager, 1990-1994

Keskeiset luottamustoimet:
Kemppi Oy, hallituksen jäsen
Meconet Oy, hallituksen jäsen
Ursviken Group Oy, hallituksen jäsen
Spinverse Oy, hallituksen jäsen
T-Drill Oy, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita:
-