Osakepääoma

Componentan osakepääoma on 1 000 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä   9 712 757  kappaletta.

Osakepääoman muutokset on esitetty alla olevassa taulukossa:

Rekisteröintipäivä Tapahtuma Korotus, kpl Osakemäärä muutoksen jälkeen Muutos, EUR Osakepääoma, EUR
8.9.2022  Componenta Oyj:n hallitus päätti 30.8.2022 0,497 miljoonan euron suuruisesta suunnatusta osakeannista Global Corporate Financelle osana aiemmin sovittua 8 miljoonan dollarin osakemerkintälimiittiä. Osakeanti toteutetaan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. 194 944  9 712 757
1 000 000
10.12.2021  Componenta Oyj:n hallitus päätti 10.12.2021 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Componenta-konsernin sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2018 palkkioiden maksamista varten. Päätös suunnatusta maksuttomasta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen. 25 369 9 517 813
1 000 000
18.12.2020
Suunnatun osakeannin jälkeen jokaista yhtiön 50 osaketta kohden lunastettiin 49 osaketta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Osakemäärän vähentämisen yhteydessä lunastetut yhtiön osakkeet mitätöitiin välittömästi hallituksen päätöksellä. Näiden toimenpiteiden jälkeen yhtiön uudeksi osakemääräksi tuli 9 492 444 kappaletta.
 
9 492 444

1 000 000
18.12.2020 Vastikkeetta liikkeeseen laskettu 83 752 kappaletta uusia osakkeita osakkeenomistajien arvo-osuustilien mukaisten osakemäärien saattamiseksi 50:llä jaolliseksi.
83 752
474 622 735
1 000 000
9.12.2020 Osakeanti
237 269 224
 474 538 448
1 000 000
4.9.2019 Suunnattu osakeanti
60 000 000
 237 269 224
1 000 000
11.5.2017 Osakepääoman alentaminen
1 000 000
11.5.2017 Vaihdettavan pääomalainan 2016 tiettyjen lainaosuuksien vaihto osakkeiksi
732 000
177 269 224
21 891 396
20.1.2017 Vaihdettavan pääomalainan 2016 tiettyjen lainaosuuksien vaihto osakkeiksi
400 000
176 537 224
21 891 396
23.12.2016 Vaihdettavan pääomalainan 2016 tiettyjen lainaosuuksien vaihto osakkeiksi
8 212 000
176 137 224
21 891 396
28.11.2016 Vaihdettavan pääomalainan 2016 tiettyjen lainaosuuksien vaihto osakkeiksi
3 000
167 925 224
21 891 396
28.10.2016 Vaihdettavan pääomalainan 2016 tiettyjen lainaosuuksien vaihto osakkeiksi
7 900 000
161 925 224
21 891 396
510.2016 Vaihdettavan pääomalainan 2016 tiettyjen lainaosuuksien vaihto osakkeiksi
6 888 000
154 025 224
21 891 396
19.9.2016 Vaihdettavan pääomalainan 2016 tiettyjen lainaosuuksien vaihto osakkeiksi
10 170 000
147 137 224
21 891 396
12.9.2016 Vaihdettavan pääomalainan 2016 tiettyjen lainaosuuksien vaihto osakkeiksi
5 600 000
136 967 224
21 891 396
26.5.2016 Vaihdettavan pääomalainan 2016 tiettyjen lainaosuuksien vaihto osakkeiksi
34 098 000
131 367 224
21 891 369
23.9.2014 Osakeanti
53 000 000
97 269 224
21 891 396
22.8.2014 Osakeanti (Private placement)
15 000 000
44 269 224
21 891 396
4.9.2013 Osakeanti
7 038 051
29 269 224
21 891 396
13.4.2012 Suunnattu maksuton osakeanti
18 050
22 231 173
21 891 396
3.4.2012 Osakeanti
4 713 385
22 213 123
21 891 396
4.5.2011 Suunnattu maksuton osakeanti
41 940
17 499 738
21 891 396
12.10.2009 Osakeanti
6 500 000
17 457 798
21 891 396
5.5.2009 Suunnattu maksuton osakeanti
12 100
10 957 798
21 891 396
27.10.2008 Vaihdettavan pääomalainan 2005 lainaosuuksien vaihto
2 000
10 945 698
4 000
21 891 396
14.2.2008 Vaihdettavan pääomalainan 2006 lainaosuuksien vaihto
1 200
10 943 698
2 400
21 887 396
29.11.2007 Vaihdettavan pääomalainan 2005 lainaosuuksien vaihto
1 600
10 942 498
3 200
21 884 996
28.9.2007 Vaihdettavan pääomalainan 2006 lainaosuuksien vaihto
4 400
10 940 898
8 800
21 881 796
28.9.2007 Vaihdettavan pääomalainan 2005 lainaosuuksien vaihto
74 000
10 936 498
148 000
21 724 996
28.6.2007 Vaihdettavan pääomalainan 2006 lainaosuuksien vaihto
2 600
10 862 498
5 200
21 724 996
28.6.2007 Vaihdettavan pääomalainan 2005 lainaosuuksien vaihto
156 800
10 859 898
313 600
21 719 796
4.6.2007 Vaihdettavan pääomalainan 2006 lainaosuuksien vaihto
217 800
10 703 098
435 600
21 406 196
4.6.2007 Vaihdettavan pääomalainan 2005 lainaosuuksien vaihto
50 000
10 485 298
100 000
20 970 596
14.5.2007 Vaihdettavan pääomalainan 2006 lainaosuuksien vaihto
113 400
10 435 298
226 800
20 870 596
14.5.2007 Vaihdettavan pääomalainan 2005 lainaosuuksien vaihto
56 400
10 321 898
112 800
20 643 796
15.3.2007 Vaihdettavan pääomalainan 2006 lainaosuuksien vaihto
243 200
10 265 498
486 400
20 530 996
29.11.2006 Osakemerkintä optio-oikeuksilla
168 538
10 022 298
337 076
20 044 596
26.10.2006 Osakemerkintä optio-oikeuksilla
48 900
9 853 760
97 800
19 707 520
5.10.2006 Osakemerkintä optio-oikeuksilla
117 150
9 804 860
234 300
19 609 720
28.7.2006 Osakemerkintä optio-oikeuksilla
26 376
9 687 710
52 752
19 375 420
15.6.2006 Osakemerkintä optio-oikeuksilla
30 000
9 661 334
60 000
19 322 668
27.4.2006 Osakemerkintä optio-oikeuksilla
2 625
9 631 334
5 250
19 262 668
26.10.2005 Osakemerkintä optio-oikeuksilla
3 400
9 628 709
6 800
19 257 418
20.4.2005 Osakemerkintä optio-oikeuksilla
10 000
9 625 309
20 000
19 250 618
16.3.2001 
9 615 309
19 230 618