Aiemmat yhtiökokoukset

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2023 Vantaalla.

Katso yhtiökokouksen 2023 tallenne.

Tärkeitä päivämääriä

  • Yhtiökokouskutsun julkaisu 16.3.2023
  • Ilmoittautuminen alkaa 16.3.2023 klo 9.00− 3.4.2023 klo 16.00 asti
  • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 30.3.2023
  • Ilmoittautuminen päättyi 3.4.2023 klo 16
  • Valtakirjojen vastaanottaminen päättyi 3.4.2023 klo 16
  • Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 30.3.2023 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.4.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
  • Yhtiökokous 13.4.2023 klo 9.00
  • Yhtiökokouksen pöytäkirja verkkosivuilla viimeistään 27.4.2023

Yhtiökokous 2023

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 13.4.2023 klo 9.00 Technopolis Aviapoliksen luentosalissa Akropolis 2, osoitteessa Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa.

Tietosuojaseloste on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com.

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2022 Vantaalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kyselyoikeus

Vastaukset osakkeenomistajien 25.3.2022 klo 16.00 mennessä esittämiin osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisiin kysymyksiin:

Osakkeenomistajien kysymykset − Componenta Oyj:n yhtiökokous 2022

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit