Yrityssaneeraus

Kaikki Componenta-konsernin saneerausohjelmat ovat päättyneet 22.10.2021.

Componenta Oyj:n saneerausohjelma on päättynyt 27.4.2021 yhtiön saneerausohjelman valvojan hyväksyttyä yhtiön 31.3.2021 tekemät saneerausvelkojen maksut sekä valvojan annettua velkojille saneerausohjelmaa koskevan loppuselonteon.

Componenta Castings Oy:n saneerausohjelma on päättynyt yhtiön saneerausohjelman valvojan hyväksyttyä yhtiön 15.10.2021 tekemät saneerausvelkojen maksut sekä valvojan annettua velkojille saneerausohjelmaa koskevan loppuselonteon 22.10.2021.

22.10.2021

Componenta Castings Oy:n saneerausohjelma on päättynyt. Kaikki Componenta-konsernin saneerausohjelmat ovat nyt päättyneet.

15.10.2021

Componenta Castings Oy on tehnyt saneerausohjelman ennenaikaisen päättymisen edellyttämät suoritukset.

13.10.2021

Componenta Castings Oy päättää saneerausohjelman ennenaikaisesti.

7.5.2021

Componenta Oyj poistettiin Nasdaq Helsingin tarkkailulistalta.

27.4.2021

Componenta Oyj:n saneerausohjelma on päättynyt yhtiön saneerausohjelman valvojan hyväksyttyä yhtiön 31.3.2021 tekemät saneerausvelkojen maksut sekä valvojan annettua velkojille saneerausohjelmaa koskevan loppuselonteon.

25.2.2021

Componenta Oyj tiedotti, että saneerausohjelma päätetään ennenaikaisesti.

25.9.2019

Ruotsissa sijaitseva Componenta Främmestad AB jättää konkurssihakemuksen paikalliseen käräjäoikeuteen.

23.8.2017

Helsingin käräjäoikeus on vahvistanut Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n (entinen Componenta Finland Oy) saneerausohjelmat.

16.8.2017

Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n (ent. Componenta Finland Oy) saneerausohjelmaehdotuksiin liittyvät äänestysselvitykset on toimitetty Helsingin käräjäoikeuteen. Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n saneerausohjelmaehdotuksia kannatti velkojien ja heidän saatavien selkeä enemmistö.

17.7.2017

Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB asetettiin konkurssiin.

13.7.2017

Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB hakeutuvat konkurssiin. Yhtiöt eivät onnistuneet saamaan rahoitusta saneerausvelkojen maksamiseksi.

3.7.2017

Skaraborgin käräjäoikeus antoi Componenta Oyj:n Ruotsissa sijaitsevalle tytäryhtiölle Componenta Främmestad AB:lle saneerauspäätöksen hyväksymällä saneerausehdotuksen.

20.6.2017

Helsingin käräjäoikeus päätti yrityssaneerausmenettelyjen selvittäjän pyynnöstä jatkaa Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n (ent. Componenta Finland Oy) saneerausohjelmaehdotusten käsittelyä. Samalla käräjäoikeus on päättänyt velkojien ryhmäjaosta ja äänimäärästä sekä äänestysmenettelyn aloittamisesta. Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n yrityssaneerausmenettelyjen selvittäjä toimitti oikaistut saneerausohjelmaehdotukset Helsingin käräjäoikeuteen 12.6.2017.

29.5.2017

Componenta Främmestad AB on toimittanut Skaraborgin käräjäoikeuteen hakemuksen Componenta Främmestad AB:n yrityssaneerausmenettelyn käsittelyajan jatkamisesta kolmella kuukaudella ja velkojienkokouksen koollekutsumisesta.

30.3.2017

Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n (ent. Componenta Finland Oy) yrityssaneerausmenettelyjen selvittäjä on toimittanut saneerausohjelmaehdotukset Helsingin käräjäoikeuteen.

3.3.2017

Componenta Främmestad AB:n saneerausprosessille on 3.3.2017 saatu Skaraborgin käräjäoikeudelta lisäaikaa 1.6.2017 asti.

26.1.2017

Helsingin käräjäoikeus on 26.1.2017 päättänyt pidentää määräaikaa Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n (ent. Componenta Finland Oy) saneerausohjelmaehdotusten toimittamiseksi käräjäoikeuteen 31.3.2017 saakka selvittäjän hakemuksesta.

23.12.2016 ja 30.12.2016

Componenta Wirsbo AB:n (30.12.2016) ja Componenta Arvika AB:n (23.12.2016) saneerausehdotukset on hyväksytty.

16.12.2016

Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n (ent. Componenta Finland Oy) selvittäjä on Helsingin käräjäoikeuden määräämällä tavalla toimittanut selvitykset varoista, veloista ja muista sitoumuksista 30.9.2016 sekä taloudelliseen asemaan ja sen odotettavissa olevaan kehitykseen vaikuttavista seikoista (ns. perusselvitykset) yhtiöiden velkojille.

Kaikilla Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n saneerausvelkojilla on pyynnöstä oikeus saada kappale asianosaisen yhtiön perusselvityksestä. Perusselvityksiä koskevat tiedustelut pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen krista.nieminen@castren.fi.

30.9.2016

Helsingin käräjäoikeus on määrännyt asianajaja Mika Ilveskeron Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n (entinen Componenta Finland Oy) saneerausmenettelyjen selvittäjäksi.

30.9.2016

Helsingin käräjäoikeus on hyväksynyt yrityssaneeraushakemukset, ja yrityssaneerausmenettelyt ovat käynnistyneet.

9.9.2016

Helsingin käräjäoikeus on määrännyt Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n (entinen Componenta Finland Oy) osalta voimaan väliaikaiset kiellot (maksu- ja perintäkielto, liitteenä).

7.9.2016

Componenta Oyj ja Componenta Castings Oy (entinen Componenta Finland Oy) ovat täydentäneet saneeraushakemustaan 7.9.2016 hyväksytyllä Componenta Oyj:n erillisyhtiön välitilinpäätöksellä per 30.6.2016 sekä tilintarkastajan selvityksellä.

2.9.2016

Hollannin tytäryhtiö Componenta B.V. on asetettu konkurssiin.

1.9.2016 ja 2.9.2016

Ruotsin tytäryhtiöiden hakemukset on hyväksytty ja saneerausmenettelyt ovat alkaneet 1.9.2016 Componenta Främmestad AB:ssa ja Componenta Wirsbo AB:ssa ja 2.9.2016 Componenta Arvika AB:ssa.

1.9.2016

  • Componenta Oyj ja Componenta Castings Oy (entinen Componenta Finland Oy) haettiin yrityssaneeraukseen Suomessa.
  • Componenta Främmestad AB, Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB haettiin yrityssaneeraukseen Ruotsissa.
  • Componenta B.V. haettiin konkurssiin Hollannissa.
  • Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. Turkissa jatkaa toimintaansa ilman viranomaismenettelyjä.