Mies selin kameraan, taonta

Takomo

Takomo, Jyväskylä

Valmistamme mittatilauksena taeaihiot sekä erityisvaativat ja kookkaat komponentit, joita voi käyttää mm. alusten potkurilaitteistoissa, tuulivoimaloissa, teollisuusvaihteissa, paperikoneiden telissä, masuuneissa sekä porauslaitteistoissa. Tarjoamaamme kuuluvat myös sahaus, kuumennus, avotaonta, puristimet, lämpökäsittely ja koneistuspalvelut sekä materiaalitestaus, NDT-testaus ja luokitukset.