Sijoittajat

Ulkoinen tarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajalle maksettavista palkkioista.

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Suomen Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Voimassa olevien tilintarkastussäännösten mukaisten tehtävien lisäksi tilintarkastaja raportoi säännöllisesti Componentan hallitukselle.

Tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi päävastuullisen tilintarkastajan osalta olla enintään 7 vuotta.

Tilintarkastajat

Tilikaudella 1.1. - 31.12.2021 Componentan varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Sisäinen tarkastus

Componenta-konsernin sisäistä tarkastusta toteutetaan hallituksen hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaisesti, jotka perustuvat konsernin sisäiseen raportointiin ja hallituksen hyväksymään vuosittaiseen tilintarkastussuunnitelmaan.

Componenta-konsernin taloushallinto suorittaa konserniyhtiöiden sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman puitteissa yhteistyössä ulkoisten tilintarkastajien kanssa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla säännöllisesti. Raportteihin sisältyvät toteutuneet tiedot, budjetit ja ajantasaiset ennusteet kuluvalle vuodelle.

Lähipiiriliiketoimet

Componentan lähipiirin muodostavat hallitus ja konsernin johtoryhmä ja tärkeimpien tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä konserniyhtiöt. Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtävien mahdollisten liiketoimien tarkoituksenmukaisuutta eturistiriitakysymykset huomioon ottaen. Componenta ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista. Yhtiön ja sen lähipiirin välisistä olennaisista liiketoimista raportoidaan yhtiön konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.