Johdon liiketoimet

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen Componenta Oyj:lle

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Componenta Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen:

Liiketoimien ilmoitusprosessi

llmoitukset on tehtävä Componenta Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Huomioi, että ilmoitus yhtiöön tulee lähettää kolmantena työpäivänä klo 9 mennessä. Aikarajojen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa viivästyssanktioihin ilmoittajalle ja yhtiölle.

Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia liiketoimia sen jälkeen, kun  5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana. Tämä raja-arvo määritellään laskemalla yhteen netottamatta kaikki kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet. 

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

1. Lähetä Componentalle etukäteen ilmoitus suunnittelemastasi liiketoimesta sähköpostitse osoitteisiin ir.componenta@componenta.com sekä yhtiön lakiasiainjohtajalle ja talousjohtajalle.

2. Ilmoita liiketoimi Finanssivalvonnalle täyttämällä johdon liiketoimia koskeva sähköinen lomake Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/.  Yleiset ja palvelukohtaiset ohjeet sähköisen asioinnin käyttöön löytyvät täältä: https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/finanssivalvonnan-sahkoinen-asiointipalvelu.

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja

Componenta Oyj:n LEI-tunnus 5493000SDCOXVGZDWK18
Componenta Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus CTH1V
Componenta Oyj:n osakkeen ISIN-koodi FI0009010110
Viitenumero Generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

Malleja lomakkeen täyttämiseen löydät Finanssivalvonnan esimerkeistä.

3. Lähetä kopio Finanssivalvonnalle tehdystä ilmoituksesta yhtiölle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen (pdf-tiedosto ladattavissa Finanssivalvonnan sähköisessä asioinnissa)

  • Älä lähetä lomaketta postitse määräajan (3 työpäivää) lyhyyden vuoksi!
    • Lähetys Componenta Oyj:lle: Lähetä kopio Finanssivalvonnalle tehdystä ilmoituksesta sähköpostin liitteenä osoitteisiin ir.componenta@componenta.com sekä yhtiön lakiasiainjohtajalle ja talousjohtajalle viimeistään kolmantena työpäivänä klo 9 mennessä

    • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Componentalla tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää

  • Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen hanna.seppanen(a)componenta.com tai puhelimella 045 635 7416.

Componenta Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaanmutta kuitenkin viimeistään kahden työpäivän kuluessa liiketoimea koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittamiseen liittyvästä sääntelystä saat täältä.