Liiketoimintaympäristö

Kysynnän ajurit

Componentan valmistamia metallikomponentteja käytetään kulkuneuvoissa, koneissa ja laitteissa seuraavilla teollisuudenaloilla:

    • Maatalouskoneteollisuus

    • Rakennus- ja kaivosteollisuus

    • Raskas ajoneuvoteollisuus

    • Koneenrakennusteollisuus

Loppukäyttökohteita ovat esimerkiksi traktorit, raskaat ajoneuvot, hissit, nosturit, robotit, dieselmoottorit ja metsäkoneet.

Kysyntään näillä sektoreilla vaikuttaa pääasiassa yleinen taloudellinen tilanne: taloudellinen aktiviteetti ja rahoitusympäristö, jotka vaikuttavat asiakkaiden uus- ja korvausinvestointitarpeisiin. Myös ympäristölainsäädäntö ja -sääntely vaikuttavat kysynnän kehitykseen.