Yritys

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö

Componentan operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa. Meillä on laaja teknologiaportfolio. Valmistamme sekä valettuja ja koneistettuja metallikomponentteja että takeita, putkituotteita ja levyleikkeitä asiakkaille, jotka ovat paikallisia ja globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Componentan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (CTH1V).

 • Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme korkealaatuisia ja vastuullisesti tuotettuja valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä takeita, putkituotteita ja levyleikekomponentteja
 • Componentan rautavalujen historia alkoi 200 vuotta sitten Suomen vanhimmasta edelleen toiminnassa olevassa valimosta
 • Toiminta-ajatuksemme perustuu asiakkaan liiketoiminnan syvälliseen ymmärtämiseen. Panostamme tulevaisuuden asiakassuhteisiin kehittämällä ja uudistamalla toimintaamme jatkuvasti
 • Olemme asiakkaan tukena koko prosessin ajan suunnittelusta tuotantoon ja toimituksiin. Näin varmistamme, että komponenttimme täyttävät asiakkaidemme vaatimukset
 • Maantieteellinen toiminta-alueemme on Pohjois-Euroopassa, mutta globaalien asiakkaiden myötä toimintamme ulottuu myös muualle maailmaan. Asiakkaitamme ovat paikalliset ja globaalit ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden valmistajat
 • Kaikki tuotantoyksikkömme sijaitsevat Suomessa
  • Valimomme ovat Porissa ja Karkkilassa
  • Koneistus-yksikkömme toimivat Härmässä, Kurikassa, Sastamalassa ja Jyväskylässä
  • Näiden lisäksi meillä on levyleikekomponentteihin ja putkituotteisiin keskittyneet yksiköt sekä takomo Jyväskylän alueella
 • Tuotantoyksiköidemme laaja tarjonta kattaa kokoluokat sadoista grammoista tuhansiin kiloihin ja tuotteiden volyymit piensarjoista kymmenien tuhansien sarjoihin
  • Komponentteja on saatavissa eri materiaalivaihtoehdoilla
 • Tuotantomme on keskittynyt palvelemaan asiakkaitamme joustavasti erityisesti lyhyissä ja keskisuurissa tuotantosarjoissa. Olemme joustava kumppani myös tiukoissa aikatauluissa ja kilpailukykyisellä kokonaishinnalla.
Avainluvut (Te) 2022 2021 2020
Liikevaihto 109 087 87 254 70 040
Käyttökate 7 086 4 959 3 750
Liiketulos 1 555 13 -2 034
Liiketulosmarginaali, % 1,4 0,0 -2,9
Tulos rahoituserien jälkeen -107 -405 -3 489
Katsauskauden tulos 52 -405 -3 175
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,01 -0,04 -0,20
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,01 -0,04 -0,20
Liiketoiminnan rahavirta 6 171 2 837 6 355
Korollinen nettovelka 4 818 6 714 -2 584
Nettovelkaantumisaste, % 20,0 28,6 -10,8
Oman pääoman tuotto, % 0,2 -1,7 -5,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,3 3,2 0,7
Omavaraisuusaste, % 41,1 42,3 37,3

Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain vuonna 2022

Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain vuonna 2022

Liikevaihto asiakasliiketoiminnoittain vuonna 2022

Componentan valmistamia metallikomponentteja käytetään kulkuneuvoissa, koneissa ja laitteissa seuraavilla teollisuudenaloilla:

 • Maatalouskoneteollisuus
 • Rakennus- ja kaivosteollisuus
 • Raskas ajoneuvoteollisuus
 • Koneenrakennusteollisuus

Loppukäyttökohteita ovat esimerkiksi traktorit, raskaat ajoneuvot, hissit, nosturit, robotit, dieselmoottorit ja metsäkoneet.

Asiakasliiketoiminnot