Nimitystoimikunta

Componentalla on osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Nimitystoimikunta kutsutaan vuosittain kokoon pyytämällä yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa per 31. elokuuta nimeämään yksi jäsen nimitystoimikuntaan. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoimikunnan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen kokoukset kutsuu koolle nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan antaa ehdotuksensa yhtiökokoukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Nimitystoimikunta huolehtii siitä, että ehdotus esitellään yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunnalla on kirjallinen työjärjestys, jonka sisällön se tarkistaa vuosittain ja ehdottaa mahdollisia muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan tehtävät ovat:

  • Hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden määrittely

  • Laatia selostus tavoitteista molempien sukupuolten edustuksen osalta yhtiön hallituksessa ja toimenpiteistä tavoitteiden toteuttamiseksi sekä siitä, miten tavoitteiden toteutumisessa on edistytty.

  • Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi.

  • Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäseniksi.

  • Valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta,

  • Etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Componentan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on 3.10.2023 nimitetty seuraavat jäsenet:

  • Kyösti Kakkonen; toimitusjohtaja, kauppaneuvos; edustaen osakkeenomistajaa Joensuun Kauppa ja Kone Oy

  • Harri Suutari; Componenta Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, edustaen osakkeenomistajaa Etra Capital Oy sekä toimien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä

  • Erkka Kohonen; vanhempi salkunhoitaja, edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Nimitystoimikunta valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 3.10.2023 toimikunnan puheenjohtajaksi Harri Suutarin.