Tietosuojaseloste 

Componenta-konserni (“Componenta”) on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja käsittelee henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja hyvän tietojenkäsittelykäytännön mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme yleisesti henkilötietojen käsittelystä Componentassa ja annamme tietoa siitä, miten käytämme henkilötietojasi tietyissä tilanteissa, kuten käydessäsi componenta.com-verkkosivustolla (”Verkkosivusto”), kun käytät Verkkosivustoon liittyviä toimintoja tai kun haet työtä Componentalta Verkkosivuston välityksellä. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotut oikeudet perustuvat Euroopan Unionin tietosuojalakeihin.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

 Jos sinulla on tähän tietosuojaselosteeseen tai Componentan hallussa oleviin sinua koskeviin henkilötietoihin liittyviä kysymyksiä tai pyyntöjä, ota yhteyttä:

Componenta Oyj
Teknobulevardi 3-5 D
01530 Vantaa
Puhelin: +358 10 403 00
Yhteyshenkilö: Tietosuojatiimi, tietosuoja@componenta.com 

Henkilötietojen käsittely Componentan verkkosivuilla

Seuraavassa kuvataan, kuinka Componenta käsittelee henkilötietojasi liittyen tähän Verkkosivustoon. Componenta käsittelee Verkkosivustolta kerättyjä henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavien lakien mukaisesti. Mikäli et hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, sinun on poistuttava Verkkosivustolta.

Kerättävät henkilötiedot

Yleensä voit käydä Verkkosivustolla antamatta henkilötietojasi. Verkkosivusto jakautuu teknisesti eri osiin, joista joihinkin saatetaan tarvita enemmän henkilötietoja kuin toisiin, ja joitain osia taas voidaan käyttää ilman henkilötietojen käsittelyä. Voit antaa meille tietoja esimerkiksi ottamalla meihin yhteyttä tai antamalla palautetta, hakemalla töitä, kommentoimalla Verkkosivuston sisältöä tai keskustelemalla siitä tai lataamalla tai siirtämällä materiaalia.

Kun käyt Verkkosivustolla, laitteesi lähettää tietyt tekniset ja muut tiedot automaattisesti meille (IP-osoitteen, selaintyypin ja käynnin lähteen). Keräämme tietoa Verkkosivuston käytöstäsi myös evästeiden avulla.

Lisätietoja on tämän tietosuojaselosteen evästeitä koskevassa osiossa.

Tietyissä Verkkosivuston osissa sinua saatetaan pyytää antamaan henkilötietoja ja/tai rekisteröitymään, jotta voit käyttää halumaasi palvelua. Kun rekisteröidyt Verkkosivustolle tai saat muulla tavoin käyttöösi tunnuksen tiliesi käyttöä varten, sinulta saatetaan pyytää tiettyjä tietoja.

Käsittelyn tarkoitus ja oikeudelliset perusteet

Kun Componenta käsittelee Verkkosivuston kautta kerättyjä henkilötietoja, sen tarkoituksena on

  • varmistaa Verkkosivuston käytön tehokkuus ja turvallisuus
  • kehittää Verkkosivuston laatua ja palveluvalikoimaa
  • parantaa palveluitamme sinua varten
  • ottaa sinuun yhteyttä
  • tehdä rekrytointeja tai
  • tehdä tutkimusta ja kerätä tilastotietoa (esimerkiksi missä Verkkosivustomme osioissa käyttäjät käyvät ja miten kauan he viipyvät Verkkosivustolla).

Tietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet ovat Componentan oikeutetut edut, jotka liittyvät yllä mainittuihin tarkoituksiin. Componenta pyytää rekisteröidyn suostumusta henkilötietojen käsittelyyn, kun sovellettavat lait sitä vaativat.

Henkilötietojen lähteet ja säilytysaika

Rekisteröidyt henkilöt antavat henkilötiedot itse tai tiedot saadaan heidän käyttäessään Verkkosivustoa.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksissa, joita varten ne on kerätty. Sen jälkeen henkilötiedot poistetaan tehokkaasti tai tehdään nimettömiksi.

Evästeet

Toisinaan Componenta saattaa tallentaa evästeiksi kutsuttuja tietoja käyttämääsi laitteeseen tunnistamistasi varten, jos olet hyväksynyt tämän esimerkiksi antamalla suostumuksen tai muuttamalla selaimen asetuksia.

Evästeet ovat laitteesi kiintolevylle tallennettuja pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivusto tunnistaa laitteesi. Voimme käyttää joko evästeitä, jotka tallentavat tiedoston tietokoneellesi pysyvästi (pysyvät evästeet), tai evästeitä, jotka katoavat, kun selaimesi sulkeutuu (istuntoevästeet).

Evästeiden avulla voimme kerätä tietoja esimerkiksi tietokoneestasi, IP-osoitteestasi, käyttöjärjestelmästäsi ja selaintyypistäsi. Näihin tietoihin sisältyy yleensä tietoja, joista ei ole mahdollista tunnistaa tiettyä käyttäjää koskevia tietoja. Jos meillä kuitenkin on sinua koskevia henkilötietoja, evästeiden avulla kerätyt tiedot voidaan yhdistää tällaisiin tietoihin.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja käytetään tilasto- ja analysointitarkoituksiin, kuten Verkkosivustojen käyttöä koskevien tilastojen ylläpitämiseen, tutkimusten tekemiseen Verkkosivuston käytön ja/tai Componentan muiden tuotteiden ja palvelujen parantamiseksi, Verkkosivuston suosituimpien osien selvittämiseen ja Verkkosivuston käytön optimoimiseen. Evästeitä käytetään myös tunnistamaan sinut, kun palaat Verkkosivustolle, jotta sinulle voidaan esimerkiksi antaa tietoa kiinnostuksesi kohteista.

Evästeiden käyttö Verkkosivustoilla on nykyään tavallista. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit poistaa ne käytöstä muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia. Huomaa kuitenkin, että evästeiden poistaminen käytöstä voi estää sinua käyttämästä tiettyjä Verkkosivuston palveluita.

Henkilötietojen siirtäminen

Componenta saattaa käyttää kolmansia osapuolia, kuten palveluntarjoajia, keräämään, tallentamaan ja käsittelemään henkilötietoja puolestamme. Tällaiset palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietojasi ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen pyytämämme palvelun suorittamiseksi. Ne eivät pääsääntöisesti voi käyttää henkilötietojasi oman toimintansa edistämiseen.

Yksityisyytesi suojaamiseksi edellytämme, että kaikki palveluntarjoajamme pitävät niille toimittamamme henkilötiedot salassa ja riittävän turvassa. Niiden on myös noudatettava tietojenkäsittelysopimuksia ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

Lisäksi Componenta voi luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi Componenta-konsernin sisällä.

Teknisten ja käytännöllisten vaatimusten takia osaa henkilötiedoista saattavat käsitellä alihankkijat, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, tai niitä saatetaan käsitellä alihankkijoiden palvelimilla Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaiset alihankkijat ovat suostuneet noudattamaan Componentan tiedonkäsittelystandardeja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua Componentan rekisteröidystä keräämiin henkilötietoihin. Componenta korjaa tai poistaa rekisteröidyn pyynnöstä mahdolliset puutteelliset, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia ja/tai ilmaista huolesi henkilötietojesi käytöstä ottamalla yhteyttä Componentaan. Yhteystiedot on mainittu kohdassa ”Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot”.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus. Jos henkilötietojen käsittely perustuu Componentan oikeutettuihin etuihin, rekisteröity voi vastustaa käsittelyä tietyissä erityistilanteissa. Rekisteröidyn täytyy selostaa erityistilanne pyynnössä, jossa hän ilmaisee vastustuksen.

Tietyissä olosuhteissa rekisteröidyt voivat myös pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista sekä pyytää tietojen siirtämistä. Jos rekisteröidyillä on Componentan käsittelytoimiin liittyviä huolenaiheita tai huomautuksia, heillä on myös oikeus tehdä valitus asianmukaiselle valvontaviranomaiselle.

Componenta voi evätä pyynnön, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton taikka Componentalla on pyynnön eväämiseen muu oikeutettu peruste. Oikeutetut perusteet voivat esimerkiksi estää Componentaa poistamasta henkilötietoja, jotka on säilytettävä paikallisten lakien vaatimusten vuoksi tai kirjausketjun ylläpitämiseksi paikallisen vaadeajan loppuun asti. Componentan täytyy mahdollisesti säilyttää tiedot myös täyttääkseen sopimusvelvoitteensa.

Huomaa myös, että jos Componenta toteuttaa pyyntösi suojata tai poistaa henkilötietosi, Componenta ei välttämättä pysty tarjoamaan palveluita, joita haluat käyttää tai jotka olet aiemmin tilannut tai pyytänyt, taikka tarjoamaan sinulle sisältöä, jonka haluat ladata tai vastaanottaa.

Kolmansien osapuolten verkkosivustot

Verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Componenta ei vastaa tällaisen kolmannen osapuolen verkkosivuston tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Koska tämä tietosuojaseloste koskee vain tätä verkkosivustoa, suosittelemme lukemaan verkkosivustojen tietosuojaselosteet ennen sivuston avaamista.

Tietosuojaselosteen päivitykset

Componenta voi milloin tahansa päivittää tätä tietosuojaselostetta ilman, että ilmoitamme muutoksista erikseen. Tällä Verkkosivustolla on aina ajantasainen tietosuojaseloste. Suosittelemme, että tutustut tähän tietosuojaselosteeseen aika ajoin uudelleen tarkastellaksesi mahdollisia muutoksia.