Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti

Componentan selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti on annettu erillisinä kertomuksina ja julkistettu yhdessä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa.