Sisäpiirihallinto

Componenta Oyj noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, ”MAR”) ja sen nojalla annettuja 2-tason säädöksiä, arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä, ESMAn (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat voimassa.

Sisäpiiriohjeet

Componenta Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiölle oman sisäpiiriohjeen, joka täydentää edellä mainittuja säännöksiä ja ohjeita.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Componentan johtohenkilöiden (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle kaikki omaan lukuunsa yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemät liiketoimet. Componenta julkaisee saamansa ilmoitukset soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja johdon ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksista löytyy sivulta Johdon liiketoimet.

Suljettu ikkuna

Componenta noudattaa kaupankäyntikieltoa (suljettu ikkuna), joka alkaa 30 päivää ennen taloudellisen raportin tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista ja päättyy taloudellisen raportin tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemiseen. Suljetun ajanjakson aikana yhtiön ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) eivät saa tehdä liiketoimia Componentan osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä. Componenta on lisäksi määritellyt erikseen tietyt taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt, joita koskee vastaava suljettu ikkuna.

Sisäpiirihankkeet

Componenta pitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa sellaisista hankkeista ja tapahtumista, joilla toteutuessaan todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Componentan osakkeiden tai muiden rahoitusvälineiden arvoon, ja joiden julkistamista on MAR:n mukaisesti lykätty. Componentaa koskevaa sisäpiirintietoa saavat henkilöt merkitään yhtiön ylläpitämään sisäpiiriluetteloon välittömästi ja luettelo pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Mikäli sisäpiirintietoa annetaan Componenta-konsernin ulkopuolisille (esimerkiksi taloudelliset tai muut neuvonantajat), yhtiö voi pyytää näitä tahoja ylläpitämään tarvittavaa sisäpiiriluetteloa tiedon saaneista.