Hallinnointi

Componenta-konsernin emoyhtiö on Componenta Oyj (”Componenta” tai ”yhtiö”), Suomessa rekisteröity julkinen yhtiö, jonka osake on listattu Helsingin pörssissä. Emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt muodostavat Componenta-konsernin. Componentan pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Componentan hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen lakeihin, yhtiön yhtiöjärjestykseen, Helsingin pörssin sääntöihin ja Suomen Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin. Hallinnointia ja johtamista ohjaavat Componentan arvot ja toimintaperiaatteet ja -politiikat sekä vastuulliset toimintatavat. 1.1.2020 alkaen Componenta noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020, joka on saatavissa verkossa osoitteessa www.cgfinland.fi.

Componentan hallintoelimet

Componentassa ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan.

Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.

Konsernitasolla operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja. Tässä tehtävässä toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä.

Componenta-konsernin raportointisegmentti on 1.1.2017 alkaen tilauskonepajaliiketoiminta, jonka mukaisesti Componenta raportoi. Componenta julkaisee ulkoisesti vain konsernia ja sen raportointisegmenttejä koskevia tietoja.