Sijoittajat

Politiikat ja ohjeet

 

Componentan toiminta perustuu konsernin arvoille:

Avoimuus

Olemme avoimia uusille asioille, kehitykselle, muutoksille - ja sitä kautta toimintatapojemme jatkuvalle parantamiselle.

Rehellisyys

Olemme rehellisiä itseämme ja toisia kohtaan. Pidämme sen, minkä lupaamme.

Arvostus

Yhteistyömme työtovereiden, esimiesten, alaisten, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa perustuu luottamukselle ja keskinäiselle kunnioitukselle.

Componentan politiikat ja ohjeet koostuvat mm. seuraavista:

Whistleblowing-menettely Componenta-konsernissa

Componentan liiketoiminta perustuu läpinäkyvyyteen ja yhtiön arvojen mukaiseen, eettisesti kestävään toimintaan, jonka perusperiaatteet on kirjattu yhtiön toimintaohjeisiin.

On tärkeää, että Componentan sidosryhmät ilmoittavat epäilemistään mahdollisista väärinkäytöksistä, jotka eivät kuulu yhtiömme hyvän liiketavan periaatteiden mukaiseen toimintaan. Näin yhtiöllä on mahdollisuus estää, ennaltaehkäistä tai oikaista väärinkäytökset.

Componentalla on väärinkäytöksistä ilmoittamista varten käytössään ilmoituskanava. Sen avulla Componentan sidosryhmät, kuten työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja yhteistyökumppanit, voivat raportoida poikkeamista tai rikkomuksista, jotka koskevat esimerkiksi lakeja, säännöksiä, hyviä liiketoimintatapoja tai Componentan toimintaohjeita (Code of Conduct). Ilmoituskanava on tarkoitettu tilanteisiin, joissa tietoa ei voi jostakin syystä välittää suoraan Componentan vastuuhenkilölle. 

 
Toimintaohjeet whistleblowing-ilmoitukseen