Toimitusjohtajan katsaus

Componenta Oyj liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2023, 3.11.2023 / Sami Sivuranta, toimitusjohtaja:

”Ensimmäiset kolme kvartaalia sujuivat kokonaisuutena hyvin. Liikevaihtomme ja käyttökatteemme jatkoivat kasvuaan strategiamme mukaisesti. Likviditeettimme säilyi erittäin hyvänä koko katsauskauden ajan. Yleinen epävarmuus markkinoilla on kuitenkin lisääntynyt ja se on näkynyt myös pääasiakkaidemme tilauskannan kehittymisessä. Samalla päätöksentekoaika tarjouksen jättämisestä tarjouksen hyväksymiseen on pidentynyt. Tämä on näkynyt hidastuneena uusmyyntinä, sekä uuden tuotannon ylösajon ajoituksien viiveissä. Tuotantovolyymit ovat siitä huolimatta pysyneet kohtuullisella tasolla myös loppuvuodelle 2023, vaikka lyhyellä aikavälillä yleisen materiaali- ja komponenttisaatavuuden parantuessa asiakkaamme ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota käyttöpääoman hallintaan ja sen myötä varastotasojen optimointiin. Maksuvalmiutemme on katsauskauden jälkeenkin säilynyt erittäin hyvänä.

Kannattavuutta rasittivat jonkin verran vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehdyt toimialan palkkaratkaisut, jotka nostivat inflaation lisäksi selvästi kustannuksiamme. Katsauskauden kannattavuuteen vaikuttivat myös Karkkilan tuotanto- ja laatuhaasteet, jotka alkoivat heinäkuisen huoltoseisokin ennakkoon suunnitelluista kunnossapitotoimista yhdelle päätuotantokoneista ja kestivät alkuperäisestä suunnitelmasta selvästi poiketen koko kolmannen kvartaalin ajan. Katsauskauden jälkeen tuotanto on jo normalisoitunut. Varmistimme kuitenkin toimitukset asiakkaillemme aikataulussa, ja palvelukykymme on koko konsernissa säilynyt hyvänä toimintaympäristön muutoksista huolimatta.

Pääraaka-aineidemme ja sähköenergian osalta kustannuskehitys on sidottu merkittäviltä osin asiakassopimuksiimme indeksein, jotka päivittyvät myyntihintoihimme viiveellä vuosineljänneksittäin. Olemme sopineet myös ei-indeksoitujen kustannusnousujen siirrosta soveltuvin osin asiakashinnoitteluumme katsauskauden aikana.

Yleinen raaka-aineiden sekä materiaalien saatavuus on parantunut selvästi ja on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Hankintojen kustannustaso on alkanut normalisoitua ja on osin laskenut katsauskaudella, vaikka inflaatio on säilynyt edelleen korkealla tasolla. Myös sähköenergian saatavuus on tällä hetkellä hyvä ja Keski-Euroopan kaasuvarastojen korkean tason sekä Pohjolan hyvän vesitilanteen johdosta epävarmuustekijät tulevan talven sähkön hinnanmuodostuksen osalta ovat selvästi pienentyneet. Hintatason vaihtelu vuorokausi- ja jopa tuntikohtaisesti on kuitenkin yhä merkittävää. Seuraamme markkinoiden kehittymistä ja varmistamme omien hankintaketjujemme toimivuuden myös jatkossa.

Tilauskertymissä on nähtävissä asiakas- ja toimialakohtaisia eroja, mutta näkymät ovat säilyneet pääsääntöisesti positiivisina. Asiakkaamme kotiuttavat entistä aktiivisemmin tuotantoketjuja lähemmäs Eurooppaan ja sen lähialueille toimintaedellytysten parantamiseksi sekä riskien hallinnan ja vastuullisuuden näkökulmasta. Yhtiön vastuullisuustyö ja lähitoimijan rooli ovat selvästi Componentalle kilpailuetuja. Valmistaudumme parhaillaan lähivuosien regulaatiomuutoksiin sekä valmistelemme pitkän aikavälin tavoitteita ja toimenpideohjelmia.

Jatkamme aktiivisesti toimenpiteitä markkina-asemamme vahvistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi kasvustrategiamme mukaisesti. Lisäksi päivitämme parhaillaan strategiaamme seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Tavoitteenamme on olla asiakkaillemme ensisijainen laajan tarjoaman vastuullinen kokonaistoimittaja.”