Yritys

Strategia ja arvot

Componentan strategia 2020-2023

Vahva asiakastyö luo pohjan kestävälle kasvulle

Componentan liiketoimintamalli rakentuu vahvoille ja pitkäaikaisille asiakassuhteille. Asiakkaamme ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia, joilla on myös merkittävää kokoonpanotoimintaa Suomessa. Componentan kaikki operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa, lähellä asiakasta. Componentan laajaa tarjoamaa täydentää kattava alihankintaverkosto.

Tarjoamme asiakkaillemme koko toimitusketjun kattavia palveluja komponenttien suunnittelutuesta valmistukseen ja logistisista palveluista valmiiden kokonaisuuksien toimitukseen. Uudistamme toimintamallejamme, jotta voimme tunnistaa entistä syvällisemmin asiakkaidemme kokonaistarpeet. 

Arvot

Toimintamme perustuu asiakastarpeiden tunnistamiseen, vahvaan valmistustekniseen osaamiseen, korkealuokkaiseen laatuun, toimitusvarmuuteen ja yhteisiin arvoihimme. Arvot luovat perustan yritys-kulttuurillemme, sekä ohjaavat kaikkea toimintaamme ja päätöksentekoamme.

Avoimuus

Olemme avoimia uusille asioille, kehitykselle, muutoksille – ja sitä kautta toimintatapojemme jatkuvalle parantamiselle. 

Rehellisyys

Olemme rehellisiä itseämme ja toisia kohtaan. Pidämme sen, minkä lupaamme.

Arvostus

Yhteistyömme työtovereiden, esimiesten, alaisten, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa perustuu luottamukselle ja keskinäiselle kunnioitukselle.

Visio

Tavoitteenamme on olla asiakkaillemme ensisijainen laajan tarjooman palveleva kokonaistoimittaja.

Fokus

Asiakaslähtöinen kannattava kasvu.

Kasvustrategian viisi painopistealuetta

Strategiamme painopistealueita ovat asiakaslähtöinen kannattava kasvu, epäorgaaninen kasvu, kilpailukyvyn parantaminen, tarjooman laajentaminen sekä henkilöstön ja johtamisen kehittäminen.

1.

Asiakaslähtöisen kannattavan kasvun kulmakiviä ovat laaja tuotevalikoima, koko toimitusketjun kattavat palvelut, läheiset asiakassuhteet, vastuullisuus ja osaava henkilöstö.

2.

Orgaanisen kasvun lisäksi tavoitteenamme on kasvaa erilaisten yritysjärjestelyiden avulla ja tukemalla asiakkaidemme oman tuotannon ja toimintojen ulkoista. Etenkin lyhyellä aikavälillä keskitymme kuitenkin omien tehtaidemme käyntiasteiden nostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. 

3.

Kilpailukykymme perusta on pitkän historiamme tuoma teknologinen kyvykkyys, johon yhdistyy monipuolinen valmistustekninen osaaminen. Jatkamme kilpailukykymme parantamista oman operatiivisen toimintamme aktiivisella kehittämisellä ja kohdennetuilla teknologisilla investoinneilla. Kilpailuasemaamme vahvistaa se, että asiakkaidemme oma valmistettavuussuunnittelu on vähentynyt.

4.

Sopimusvalmistuksen painopisteemme on etenkin pienissä ja keskisuurissa sarjoissa, joissa pystymme joustavaan palveluun ja nopeaan reagointikykyyn. Tuotevalikoimamme kokoluokat vaihtelevat sadoista grammoista tuhansiin kiloihin ja volyymit yksittäiskappaleista kymmenien tuhansien sarjoihin. Tuotteisiin on valittavana useita eri materiaalivaihtoehtoja. Tuotteen ja tuotannon suunnittelulla, materiaalivalinnoilla sekä laadun optimoinnilla, voimme vaikuttaa merkittävästi myös tuotteiden elinkaarenaikaisiin ympäristövaikutuksiin. Kiertotaloudella on merkittävä rooli Componentan tuotantoprosessissa: esimerkiksi valimoidemme pääraaka-aineet ovat suureksi osaksi kierrätettyjä ja yli 94 prosenttia Componentan tuotantoyksiköissä syntyvistä jätteistä toimitetaan hyötykäyttöön.

5.

Henkilöstömme osaaminen, asiantuntemus ja jatkuva kehittäminen on meille sopimusvalmistajana kriittinen tekijä. Toimialamme on henkilöstöintensiivinen, joten investoinnit resurssointiin, henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen vaikuttavat merkittävästi yhtiön menestymiseen.