Osakkeiden yhdistäminen (reverse split)

Componenta Oyj:n (”Componenta” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.10.2020 osakkeiden yhdistämisestä (ns. reverse split). Componentan päätti 9.12.2020, että osakkeiden yhdistäminen ja siihen liittyvä lunastus toteutetaan perjantaina 18.12.2020 (”Yhdistämispäivä”). Osakkeiden yhdistäminen toteutettiin Yhdistämispäivänä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen. 

Osakkeiden yhdistäminen sekä siihen liittyvä suunnattu osakeanti ja lunastus eivät edellyttäneet osakkeen-omistajilta toimenpiteitä.

Osakkeiden yhdistäminen toteutettiin siten, että Componentan viidestäkymmenestä (50) vanhasta osakkeesta muodostettiin yksi (1) uusi osake. Osakkeiden yhdistämisen yhteydessä toteutettiin suunnattu osakeanti, jossa Yhtiön uusia osakkeita luovutettiin vastikkeetta siten, että kunkin osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehtiin jaollinen 50:llä. Yhtiön hallitus päätti maksuttomasta suunnatusta osakeannista erikseen Yhdistämispäivänä.

Samanaikaisesti edellä mainitun yhtiön uusien osakkeiden luovuttamisen kanssa yhtiö lunasti kaikilta yhtiön osakkeenomistajilta Yhdistämispäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyi lunastussuhteen 49/50 mukaisesti, eli jokaista 50 yhtiön osaketta kohden lunastettiin 49 yhtiön osaketta. Yhtiön osakemäärän vähentämisen yhteydessä lunastetut Yhtiön osakkeet mitätöitiin välittömästi lunastuksen jälkeen. 

Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuttanut Yhtiön omaan pääomaan.
Componentan kaupankäyntitunnus CTH1V säilyi samana myös osakkeiden yhdistämisen jälkeen.