Verottajan ohjeet

(merkintäetuoikeusanti, osakkeiden yhdistäminen)

Verottaja on antanut ohjeen, jossa käsitellään Componenta Oyj:n vuonna 2020 toteutettua merkintäetuoikeusantia, suunnattua osakeantia, osakkeiden yhdistämistä ja siihen liittyvää lunastusta yksityishenkilön ja kuolinpesän tuloverotuksessa.

Ohje on luettavissa verottajan verkkosivuila.