Yhtiökokous 2024

Componenta Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu kokouspäivä on keskiviikkona 10.4.2024. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus myöhemmin erikseen.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Componentan varsinaisen yhtiökokouksen 2024 käsiteltäväksi tulee ilmoittaa Componentan hallitukselle viimeistään 19.2.2024. Pyyntö on toimitettava päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Componenta Oyj, lakiasiat, Teknobulevardi 3‒5, 01530 Vantaa tai sähköpostitse lakimies@componenta.com. Asian käsittelyä vaativan osakkeenomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiökokoukselle tehtävä päätösehdotus mahdollistaa päätöksenteon asiassa.