Yhtiökokous 2024

Componenta Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen kokouspäivä oli keskiviikko 10.4.2024.

Tärkeitä päivämääriä

  • Yhtiökokouskutsun julkaisu 14.3.2024
  • Ilmoittautuminen alkaa 15.3.2024 klo 9.00− (2.4.2024 klo 16.00 asti)
  • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 27.3.2024
  • Ilmoittautuminen päättyy 2.4.2024 klo 16
  • Valtakirjojen vastaanottaminen päättyy 2.4.2024 klo 16
  • Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 27.3.2024 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen
  • Yhtiökokous 10.4.2024 klo 10.00, kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto aloitetaan klo 9.30
  • Yhtiökokouksen pöytäkirja verkkosivuilla viimeistään 24.4.2024

Yhtiökokous 2024

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiinn keskiviikkona 10.4.2024 klo 10.00 Technopolis Aviapoliksen luentosalissa Akropolis 2, osoitteessa Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa.

Yhtiökokous videoidaan ja kokouksen videotallenne lisätään yhtiön https://www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous-2024/ mahdollisimman pian kokouksen päätyttyä.

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit